کلیدواژه‌ها = پیاده روی
بررسی تأثیر پیاده روی با گام شمار بر کیفیت ذهنی خواب زنان یائسه

دوره 18، شماره 161، شهریور 1394، صفحه 10-19

10.22038/ijogi.2015.4884

فرزانه فرشادبخت؛ میترا تدین؛ پروین عابدی


بررسی تأثیر پیاده روی با گام شمار بر سلامت عمومی زنان یائسه

دوره 18، شماره 141، فروردین 1394، صفحه 8-17

10.22038/ijogi.2015.4269

پروین نیکخواه؛ پروین عابدی؛ شهناز نجار


مقایسه وضعیت بافت استخوانی مهره های کمری زنان ورزشکار (یوگا و پیاده روی) و غیر ورزشکار یائسه

دوره 16، شماره 82، دی 1392، صفحه 16-23

10.22038/ijogi.2014.2236

الهه فرازمند؛ محمد شبانی؛ فریده اخلاقی؛ محمدرضا رمضان پور