کلیدواژه‌ها = پوکی استخوان
شیوع پوکی استخوان در زنان یائسه ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 21، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 90-102

10.22038/ijogi.2018.11068

فرهاد همتی؛ دیانا ساروخانی؛ کوروش سایه‌میری؛ مرتضی متدین


مقایسه وضعیت بافت استخوانی مهره های کمری زنان ورزشکار (یوگا و پیاده روی) و غیر ورزشکار یائسه

دوره 16، شماره 82، دی 1392، صفحه 16-23

10.22038/ijogi.2014.2236

الهه فرازمند؛ محمد شبانی؛ فریده اخلاقی؛ محمدرضا رمضان پور


بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان در زنان یائسه

دوره 15، شماره 10، تیر 1391، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2012.5702

منیره پورجواد؛ امیر معین تقوی؛ سپیده دادگر؛ محمد تقی شاکری