کلیدواژه‌ها = ضربان قلب جنین
بررسی تأثیر طب فشاری نقطه LV3 بر الگوی ضربان قلب جنین در حین تست بدون استرس جنین: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

دوره 22، شماره 8، آبان 1398، صفحه 35-43

10.22038/ijogi.2019.13918

محبوبه طباطبایی‌چهر؛ معصومه افتخاریان؛ الهام شریفیان؛ سکینه نظری؛ محبوبه قربانی؛ مریم باقری


بررسی ارتباط اندکس مقاومتی و حداکثر سرعت سیستولیک شریان مغزی میانی با ضربان قلب جنین در سونوگرافی داپلر

دوره 22، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 13-17

10.22038/ijogi.2019.13577

دکتر فرهاد نعلینی؛ دکتر نازنین فرشچیان؛ پریسا بهرامی کمانگر