کلیدواژه‌ها = اتاق زایمان
بررسی درصد و ترتیب انجام اقدامات اولیه مراقبت از نوزاد در اتاق زایمان یا عمل بیمارستانهای خراسان رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22038/ijogi.2023.69326.5528

حسن بسکابادی؛ سمیرا محمودی؛ ملیحه محسنی نیا؛ مریم آذری ازغندی؛ ناهید سورگی؛ فاطمه باقری؛ مریم مرادی؛ مریم ذاکری حمیدی


تأثیرآشناسازی زنان اول زا با پرسنل بخش و محیط اتاق زایمان بر اضطراب قبل از زایمان

دوره 15، شماره 2، اردیبهشت 1391، صفحه 7-14

10.22038/ijogi.2012.5738

معصومه دل آرام؛ اکرم کرمی دهکردی