کلیدواژه‌ها = عوارض جنینی
بررسی عوارض مادری و جنینی در حاملگی‌های همراه با اکلامپسی در بیمارستان قائم: از خرداد 1397 تا خرداد 1399

دوره 25، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 20-28

10.22038/ijogi.2022.20094

دکتر عطیه محمدزاده وطنچی؛ محدثه حج‌فروشان؛ دکتر لیلا پورعلی؛ دکتر صدیقه آیتی؛ دکتر حسن مهراد مجد


بررسی نتایج نامطلوب بارداری در زنان باردار با غربالگری یکپارچه آنوپلوئیدی مثبت در دانشگاه علوم پزشکی بابل: فروردین 1396 لغایت خرداد 1398

دوره 23، شماره 7، مهر 1399، صفحه 29-38

10.22038/ijogi.2020.17076

شمیم حسین‌زاده کلاگر؛ دکتر فاطمه نصیری امیری؛ دکتر زینب پهلوان؛ دکتر علی بیژنی؛ دکتر آزیتا قنبرپور شیاده


گزارش یک مورد کوریوآنژیومای جفتی

دوره 19، شماره 16، تیر 1395، صفحه 17-22

10.22038/ijogi.2016.7415

سیده اعظم پورحسینی؛ سمانه فیروز؛ نغمه خورسند