کلیدواژه‌ها = سونوگرافی ترانس واژینال
مقایسه ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال در تشخیص خونریزی غیرطبیعی رحمی در مقایسه با دیلاتاسیون و کورتاژ در زنان حوالی سنین یائسگی

دوره 20، شماره 6، شهریور 1396، صفحه 40-49

10.22038/ijogi.2017.9324

حبیبه صالحی عالی؛ رقیه درگاهی؛ فرحوش پروین‌درآباد؛ پوران اخوان اکبری؛ سولماز فتحی


بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال در تشخیص آسیب های بافت آندومتر در بیماران مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحم

دوره 15، شماره 21، مهر 1391، صفحه 7-13

10.22038/ijogi.2012.5661

محمود اخوان تفتی؛ رباب داور؛ رضا نفیسی مقدم؛ محمد حسن لطفی؛ مهدیه پناهنده علی