کلیدواژه‌ها = IVF
رابطه هورمون آنتی‌مولرین با پاسخ تخمدانی و پیامد باروری در زنان نابارور تحت درمان با ART و IUI

دوره 26، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 10-19

10.22038/ijogi.2023.22143

دکتر فریبا سیدالشهدایی؛ دکتر معصومه رضایی؛ دکتر خالد رحمانی؛ دکتر فریبا بخشی


مقایسه دو داروی گونال‌اف و سینال‌اف در درمان نازایی سیکل ICSI در مرکز ناباروری میلاد

دوره 25، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 50-57

10.22038/ijogi.2022.20793

دکتر فائزه مشهدی؛ دکتر ملیحه محمودی‌نیا؛ دکتر طاهره صادقی؛ نفیسه جهان‌پاک؛ دکتر نیره خادم


ارتباط سطح سرمی هورمون آنتی‌مولرین با کیفیت تخمک‌ها در سیکل‌های لقاح آزمایشگاهی

دوره 24، شماره 13، اسفند 1400، صفحه 35-40

10.22038/ijogi.2022.20041

دکتر فاطمه کیخا؛ دکتر سعیده سرحدی؛ دکتر فرحناز فرزانه؛ دکتر مریم زمانی


بررسی ارتباط بین سطح پروژسترون سرم روز قبل تجویز شیاف پروژسترون با میزان حاملگی در سیکل‌های انتقال جنین

دوره 23، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 6-12

10.22038/ijogi.2021.17822

دکتر فرحناز فرزانه؛ دکتر احمد احمدیان شالچی؛ دکتر سعیده سرحدی


عدم ارتباط بین رد مکرر لانه‌گزینی جنین به دنبال IVF با پلی‌مورفیسم ژن (P53 Arg72Pro)

دوره 18، شماره 172، آذر 1394، صفحه 18-25

10.22038/ijogi.2015.6344

سمیه علافان؛ محمد حسن زاده نظرآبادی؛ محبوبه انقلابی فر؛ جینا خیاط زاده؛ خدیجه شاهرخ آبادی؛ محسن جلالی؛ فهیمه مرادی؛ نزهت موسوی فر؛ جواد زوار رضا؛ مجید مجرد


بررسی تاثیر مشاوره مشارکتی ناباروری بر استرس درک شده زنان نابارور تحت درمان با IVF

دوره 14، شماره 4، مهر 1390، صفحه 22-31

10.22038/ijogi.2015.5766

رباب لطیف نژاد رودسری؛ محبوبه رسول زاده بیدگلی؛ نزهت موسوی فر؛ مرتضی مدرس غروی