کلیدواژه‌ها = رایحه‌درمانی
بررسی تأثیر رایحه‌درمانی با اسانس گل‌محمدی بر اندوه پس از زایمان در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده همراه با گروه کنترل

دوره 26، شماره 8، آبان 1402، صفحه 44-54

10.22038/ijogi.2023.23398

رویا طبسی؛ دکتر مریم مرادی؛ دکتر روشنک سالاری؛ دکتر وحید قوامی؛ دکتر نگار اصغری‌پور؛ دکتر فریده اخلاقی


مقایسه تأثیر اسانس مریم‌گلی به دو روش ماساژ و رایحه‌درمانی بر شدت درد زایمان در زنان نخستزا

دوره 25، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 83-92

10.22038/ijogi.2022.20104

بهاره نوری ‌منفرد؛ سروه پرنگ؛ دکتر کامیار منصوری؛ دکتر فریبا فرهادی فر؛ دکتر فرزانه ظاهری