کلیدواژه‌ها = رضایت‌مندی جنسی
بررسی تأثیر ترکیب گیاهی (جفت بلوط، پوست انار و تخم شنبلیله) بر رضایت جنسی زنان سنین باروری

دوره 23، شماره 10، دی 1399، صفحه 24-33

10.22038/ijogi.2020.17484

دکتر زهرا قوامی؛ ژینوس قمیصی؛ طاهره ضیایی؛ الهام نجفی ملاباشی


بررسی تأثیر ژل پوست انار بر ارگاسم و رضایت‌مندی جنسی زنان در سنین باروری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

دوره 22، شماره 7، مهر 1398، صفحه 66-76

10.22038/ijogi.2019.13820

فاطمه محمدزاده؛ دکتر راحله بابازاده؛ دکتر روشنک سالاری؛ دکتر ملیحه عافیت؛ دکتر حمید حیدریان میری