نویسنده = ناهید رهبر
ارتباط سقط خود به خودی و سلامت عمومی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 8-13

10.22038/ijogi.2010.5867

ناهید رهبر؛ راهب قربانی؛ صدیقه مؤذن؛ نعمت‌الله ستوده اصل


ارتباط بین عفونت بروسلائی بدون علامت و سقط خود به خودی

دوره 11، شماره 1، دی 1387، صفحه 31-37

10.22038/ijogi.2008.5938

محمد نساجی زواره؛ ناهید رهبر؛ راهب قربانی؛ صباحت لواف