نویسنده = معصومه هاشمیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس تئوری عمل منطقی بر انتخاب روش زایمان در زنان باردار خواستار سزارین انتخابی

دوره 17، شماره 109، مرداد 1393، صفحه 1-8

زهرا سادات اسدی؛ مهناز صلحی؛ محمد حسین تقدیسی؛ وحیده مقدم حسینی؛ رقیه جوان؛ معصومه هاشمیان


2. بررسی باور درک شده زنان با سابقه فامیلی مثبت از سرطان پستان و روش های پیشگیری از آن

دوره 15، شماره 35، بهمن 1391، صفحه 17-24

معصومه هاشمیان؛ علیرضا حیدرنیا؛ فرخنده امین شکروی؛ مینور لمیعیان؛ کاظم حسن پور؛ آرش اکابری