نویسنده = سکینه محمدعلیزاده چرندابی
تأثیر کرم لاوندر با یا بدون حمام پا بر استرس، اضطراب و افسردگی زنان پس از زایمان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترلشده

دوره 20، شماره 10، دی 1396، صفحه 52-61

10.22038/ijogi.2017.10156

فاطمه عفتی داریانی؛ سکینه محمدعلیزاده چرندابی؛ سمیه زارعی؛ اعظم محمدی؛ مژگان میرغفوروند


بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه دیسترس قاعدگی موس

دوره 19، شماره 29، آبان 1395، صفحه 11-18

10.22038/ijogi.2016.7912

کتایون قربانعلی‌پور؛ فریبا قادری؛ محمد اصغری جعفرآبادی؛ سکینه محمدعلیزاده چرندابی


تأثیر ژل واژینال گل راعی بر واژینوز باکتریال

دوره 16، شماره 56، تیر 1392، صفحه 17-27

10.22038/ijogi.2013.1252

زهرا محمدزاده؛ سکینه محمدعلیزاده چرندابی؛ عزیزه فرشباف خلیلی؛ یوسف جوادزاده


باورها و رفتارهای جنسی زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان کرج سال 1390

دوره 15، شماره 9، تیر 1391، صفحه 7-14

10.22038/ijogi.2012.5707

عفت السادات مرقاتی خویی؛ ملیحه افشار؛ پریسا یاوری کیا؛ سکینه محمدعلیزاده چرندابی