نویسنده = دکتر مریم کاشانیان
بررسی تأثیر سولفات منیزیم بر وضعیت انعقادی خون در مادران باردار مبتلا به پره‌اکلامپسی

دوره 23، شماره 12، اسفند 1399، صفحه 1-5

10.22038/ijogi.2021.17821

دکتر مریم کاشانیان؛ دکتر جلیل کوهپایه‌زاده اصفهانی؛ دکتر نوشین اشراقی؛ دکتر نگین جبارپور آذری


خانم باردار با تظاهرات و عوارض ناشایع کووید 19: گزارش مورد

دوره 23، شماره 11، بهمن 1399، صفحه 106-111

10.22038/ijogi.2021.17625

دکتر نوشین اشراقی؛ دکتر مریم کاشانیان؛ نسیم اشراقی؛ دکتر نیلوفر سرچمی؛ دکتر ناهید نفیسی