نویسنده = فرزانه رشیدی
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط علائم اضطراب اجتماعی با علائم اختلال خوردن زنان باردار نخست زا

دوره 17، شماره 109، مرداد 1393، صفحه 9-15

معصومه کردی؛ سهیلا محمدی ریزی؛ محمد تقی شاکری؛ مرتضی مدرس غروی؛ فرزانه رشیدی


2. گزارش یک مورد خونریزی پس از زایمان طبیعی با تشخیص نهایی کوریوکارسینوم

دوره 17، شماره 91، فروردین 1393، صفحه 21-25

زهره یوسفی؛ صدیقه قاسمیان؛ فرزانه رشیدی فکاری؛ محمد بیدار فریمانی