نویسنده = نسرین صوفی زاده
بررسی شیوع آنتی بادی پراکسیداز تیروئید و اثر درمانی لووتیروکسین بر پیامد بارداری در زنان باردار دارای آنتی بادی

دوره 17، شماره 110، مرداد 1393، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2014.3248

فریبا سیدالشهدایی؛ شهلا نوروزی؛ شعله شاه غیبی؛ ربابه محمد بیگی؛ نسرین صوفی زاده؛ معصومه رضایی


گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی پس ازسزارین به دنبال بیهوشی اسپاینال

دوره 15، شماره 17، شهریور 1391، صفحه 25-29

10.22038/ijogi.2012.5674

نسرین صوفی زاده؛ فریبا فرهادی فر؛ معصومه رضایی؛ مهرداد مرادی؛ شاهپور شجاع


بررسی شیوع عفونت ادراری بدون علامت و کم خونی در زنان باردار سه ماهه اول

دوره 15، شماره 8، تیر 1391، صفحه 11-16

10.22038/ijogi.2012.5711

نسرین صوفی زاده؛ فریبا فرهادی فر؛ عنایت الله کلانتر؛ سیروس شهسواری