گزارش یک مورد نادر خونریزی ساب دورال مغزی پس ازسزارین به دنبال بیهوشی اسپاینال

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.

2 دانشیار گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.

3 متخصص جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، کردستان، ایران.

4 رزیدنت بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران.

چکیده

مقدمه: تکنیک های بیهوشی منطقه ای، انتخابی مؤثر و بسیار انعطاف پذیر در طب بیهوشی است که با کمترین تأثیرات بر روی بیمار همراه می باشد. از آنجایی که خطر نسبی مرگ و میر آن 16 برابر کمتر از بیهوشی عمومی است، لذا استفاده مطلوب و رضایت مندی در طب بیهوشی مامایی دارد. یکی از عوارض نادر ولی بسیار خطرناک و جدی بیهوشی نخاعی، خونریزی زیر سخت شامه ای (ساب دورال) است که علی رغم اقدامات جراحی و بازسازی های تهاجمی، در صورتی که به موقع درمان نشود، باعث عوارض جدی عصبی می شود و در این مقاله یک مورد از آن گزارش می شود.
معرفی بیمار: در این گزارش، بیمار 28 ساله ای معرفی می شود که با شکایت سردرد (4 روز) پس از سزارین به دنبال بیهوشی نخاعی مراجعه کرده است. تشخیص سردرد به دنبال سوراخ شدن سخت شامه در زمینه بیهوشی نخاعی برای بیمار داده شد. بیمار تحت درمان با مسکن و مایع درمانی در روزهای 4 و 11 پس از عمل قرار گرفت و بهبودی نسبی پیدا کرد. اما در روز 22 پس از عمل، سردرد شدیدتر شد و بیمار دچار استفراغ های مکرر و بی حسی طرف راست شد. بیمار تحت سی تی اسکن مغز قرار گرفت و با تشخیص خونریزی زیر سخت شامه ای فرونتوپاریتال سمت راست در زمینه بیهوشی نخاعی، تحت عمل جراحی و تخلیه خونریزی قرار گرفت و پس از 4 روز با حال عمومی و بدون برجا گذاشتن عوارض عصبی مرخص شد.
نتیجه‌گیری: خونریزی زیر سخت شامه ای به دنبال بیهوشی نخاعی یک عارضه نادر ولی خطرناک است که همیشه باید جزء تشخیص های افتراقی سر درد پس از بیهوشی نخاعی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Rare Case Report of Cerebral Subdural Hematoma following Cesarean Section under Spinal Anesthesia

نویسندگان [English]

  • Nasrin Soofizadeh 1
  • Fariba Farhadipour 2
  • Masoumeh Rezayi 1
  • Mehrdad Moradi 3
  • Shapour Shojaa 4
1 Assistant professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kordestan University of Medical Sciences, Kordestan, Iran.
2 Associate professor of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Kordestan University of Medical Sciences, Kordestan, Iran.
3 Specialist of neurosurgical surgeries, Faculty of Medicine, Kordestan University of Medical Sciences, Kordestan, Iran.
4 Resident of Anesthesiology, Faculty of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Regional anesthesia techniques present the most flexible and effective yet least depressant choice for patients. Since their relative risk of mortality is 16 times less than general anesthesia, thus they are mostly desirable in obstetrical anesthesia.
Cerebral Subdural hematoma is a very rare but severe and dangerous complication of spinal anesthesia. Despite surgical decompression and aggressive rehabilitation, it causes the majority of neurological complication, if not treated on time. One case is reported in this paper.
Case Report: This report introduces a 28 year-old woman who had a compliant of postpartum headache (four days) after she received spinal anesthesia for cesarean section.
Post dural puncture headache was diagnosed for her. She was treated with analgesic agents and hydration therapy on days 4 and 11 after cesarean. But on day 22 after surgery, severe headache and frequent vomiting and numbness of right side of body in patient appeared. Brain CT scan was performed on the patient and she was undergone a bleeding drain and surgery because of the right lateral frontoparietal subdural hematoma. Four days later without any neurological complications, she was discharged healthy.
Conclusion: Cerebral Subdural hematoma after spinal anesthesia is a rare but dangerous complication that must be considered as a differential diagnosis of headache after spinal anesthesi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spinal anesthesia
  • Subdural hematoma
  • Complication of Spinal Anesthesia
1. Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL, Landon M. Obstetrics normal and problem of pregnancies. 5th ed.
Philadelphia:Churchill Livingston;2007:884-905.
2. Cunningham GF, Leveno KJ, Bloum SL, Hauth JC, Gilstraplll LC, Wenstrom KD. Williams obstetrics.
23rd ed. New York:Mc Graw-Hill;2010:762-97.
3. Scott JR, Gibbs R, Karlan BY, Haney AF. Danforth's obstetrics & gynecology. 9th ed.
Philadelphia:Lippincott Williams & Wilknis;2003:257-67.
4. Weder AB, Erickson S. Treatment of hypertension in the inpatient setting: use of intravenous labetalol
and hydralazine. J Clin Hypertens (Greenwich) 2010 Jan;12(1):29-33.
5. Vigil-De Gracia P, Lasso M, Ruiz E, Vega-Malek JC, de Mena FT, Lopez JC. Severe hypertension in
pregnancy: hydralazine or labetalol. A randomized clinical trial. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2006
Sep-Oct128(1-2):157-62.
6. Magee LA, Cham C, Waterman EJ, Ohlsson A, von Dadelszen P. Hydralazine for treatment of severe
hypertension in pregnancy: meta-analysis. BMJ 2003 Oct 25;327(7421):955-60.
7. Frishman WH, Veresh M, Schlocker SJ, Tejani N. Pathophysiology and medical management of
systemic hypertension in preeclampsia. Curr Hypertens Rep 2006 Dec;8(6):502-11. Review.
8. Fatemeh T, Marziyeh G, Nayereh G, Anahita G, Samira T. Maternal and perinatal outcome in nulliparious
women complicated with pregnancy hypertension. J Pak Med Assoc. 2010 Sep;60(9):707-10.
9. Walker JJ .Hypertensive drugs in pregnancy. Antihypertension therapy in pregnancy, preeclampsia, and
eclampsia. Clin Perinatol 1991 Dec;18(4):845-73.
10. Mabie WC, Gonzalez AR, Sibai BM, Amon E. A comparative trial of labetalol and hydralazine in the
acute management of severe hypertension complicating pregnancy. Obstet Gynecol 1987 Sep;70(3 Pt
1):328-33.
 
11. Baggio MR, Martins WP, Calderon AC, Berezowski AT, Marcolin AC, Duarte G, et al. Changes in fetal
and maternal Doppler parameters observed during acute severe hypertension treatment with hydralazine
or labetalol: a randomized controlled trial. Ultrasound Med Biol 2011 Jan;37(1):53-8.
12. Hjertberg R, Faxelius G, Belfrage P. Comparison of outcome of labetalol or hydralazine therapy during
hypertension in pregnancy in very low birth weight infants. Acta Obstet Gynecol Scand 1993
Nov;72(8):611-5.