نویسنده = دکتر افسانه کرامت
بررسی میزان بروز سوء مصرف مواد و پیامدهای بارداری زنان باردار معتاد مراجعه‌کننده به بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل بین سالهای 98-1396 (یک مطالعه کوهورت تاریخی)

دوره 25، شماره 4، تیر 1401، صفحه 43-50

10.22038/ijogi.2022.20713

مینا گالشی؛ دکتر زینت السادات بوذری؛ مژگان نعیمی‌راد؛ دکتر شهلا یزدانی؛ دکتر سولماز طالبی؛ دکتر افسانه کرامت


لزوم تعیین شاخص جهت نظارت بر کیفیت مراقبت‌های پیش از بارداری

دوره 25، شماره 4، تیر 1401، صفحه 51-59

10.22038/ijogi.2022.20714

فاطمه غفاری سردشت؛ دکتر افسانه کرامت


بررسی آگاهی، میزان و نحوه مصرف اسیدفولیک در بارداری و پیش بارداری: یک مرور نظام‌مند و متآنالیز

دوره 22، شماره 2، اردیبهشت 1398، صفحه 84-95

10.22038/ijogi.2019.13206

فاطمه غفاری سردشت؛ دکتر افسانه کرامت؛ مروارید ایرانی