نویسنده = دکتر نازنین فرشچیان
نقش کم‌کاری تیروئید بر مورفولوژی تخمدان و رحم در سونوگرافی زنان در سنین باروری

دوره 24، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 8-13

10.22038/ijogi.2021.18167

دکتر نازنین فرشچیان؛ دکتر رزیتا ناصری؛ دکتر نیکزاد فرشچیان؛ پریسا بهرامی کمانگر؛ دکتر منصور رضایی


بررسی ارتباط اندکس مقاومتی و حداکثر سرعت سیستولیک شریان مغزی میانی با ضربان قلب جنین در سونوگرافی داپلر

دوره 22، شماره 5، مرداد 1398، صفحه 13-17

10.22038/ijogi.2019.13577

دکتر فرهاد نعلینی؛ دکتر نازنین فرشچیان؛ پریسا بهرامی کمانگر