نویسنده = دکتر حمیده پاک‌نیت
تأثیر ورزش در آب بر شدت درد و ناتوانی در زنان باردار مبتلا به کمردرد: یک کارآزمایی بالینی

دوره 24، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 78-86

10.22038/ijogi.2021.18574

معصومه رضایی نیارکی؛ دکتر حمیده پاک‌نیت؛ مریم مافی؛ فاطمه رنجکش


مقایسه اثر دیدروژسترون و پروژسترون واژینال بر پیامد نهایی بارداری در موارد تهدید به سقط: کارآزمایی تصادفی شده بالینی

دوره 24، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 18-25

10.22038/ijogi.2021.17989

دکتر حمیده پاک‌نیت؛ دکتر ایمان انصاری؛ دکتر نوشین کاشانی‌پور؛ دکتر فریده موحد


مقایسه تأثیر بابونه، زنجبیل و ویتامین B6 بر درمان تهوع و استفراغ بارداری: یک کارآزمایی بالینی تصادفی‌سازی شده

دوره 21، شماره 8، آبان 1397، صفحه 47-54

10.22038/ijogi.2018.11969

دکتر حمیده پاک‌نیت؛ دکتر محمدرضا معمارزاده؛ دکتر نضال آژ؛ مریم مافی؛ فاطمه رنجکش