ادم حاد ریه در بارداری به عنوان یک اورژانس تهدید‌کننده حیات: مطالعه مروری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار تخصصی گروه زنان و زایمان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: ادم ریه یکی از عوارض خطرناک بارداری است. شیوع این مشکل در صورت بروز برخی عوارض بارداری مانند پره‌اکلامپسی افزایش می‌یابد. ادم ریه به دو نوع ادم ریه قلبی و ادم ریه غیرقلبی قابل تقسیم بندی است که هر یک علل و درمان جداگانه‌ای دارد. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی فیزیوپاتولوژی بیماری، عوامل دخیل در آن، راه‌های پیشگیری و روش‌های تشخیصی و درمانی ادم ریه در بارداری انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری، به منظور یافتن مقالات مرتبط با موضوع ادم ریه در بارداری، پایگاه‌های اطلاعاتی PubMed، Cochrane، Embase، Scopus و google scholar با استفاده از کلمات‌کلیدیpulmonary edema، pregnancy، obstetrics، pre-eclampsia، fluid overload،cardiac failure ،tocolytic therapy و pregnancy complication بدون محدودیت زمانی تا سال 2015 جستجو شدند. مقالات مرتبط انتخاب و در نهایت 57 مقاله مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: مهم‌ترین علل ادم ریه در حاملگی شامل: درمان با توکولیتیک‌ها، اختلالات قلبی زمینه‌ای، تجویز زیاد مایع داخل عروقی، پره‌اکلامپسی و عفونت‌ها می‌باشد. ادم ریه قلبی نسبت به نوع غیر قلبی در بارداری شیوع بالاتری دارد و شایع‌ترین زمان آن نیز در چند روز اول پس از زایمان است. تشخیص ادم ریه با استفاده از علائم بالینی، گرافی قفسه سینه و اکوکاردیوگرافی امکان‌پذیر است. در درمان این نوع ادم، از درمان‌های کمک تنفسی، کاهش فشارخون با کمک نیتروگلیسرین و استفاده از دیورتیک‌هایی مانند فروزماید استفاده می‌شود. درمان ادم ریه غیر‌قلبی در بارداری نیز معطوف به رفع دلیل زمینه‌ای و درمان‌های حمایتی می‌باشد.
نتیجه‌گیری: با توجه به مکانیسم ایجاد ادم ریه در بارداری، اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش بروز این عارضه در بیماران در معرض خطر بسیار مهم است. در صورت بروز نیز، اقدامات حمایتی و درمانی به موقع می‌تواند در اغلب موارد باعث نجات بیمار شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pulmonary edema in pregnancy, a life threatening emergency: literature review

نویسندگان [English]

 • Bahram Zarmehri 1
 • Hoda Zabihi 2
1 Assistant Professor, Department of Emergency Medicine, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pulmonary edema is a dangerous complication of pregnancy. The prevalence of this emergency increases by some pregnancy complications like preeclampsia. Pulmonary edema can be categorized into two types of cardiogenic and noncardiogenic subtypes which each one has separate cause and treatment. This study was performed with aim to evaluate the pathophysiology of disease, factors involved in it, prevention and diagnosis and treatment of pulmonary edema in pregnancy.
Methods: In this review article, to find the relevant articles, we searched databases of PubMed, Cochrane, Embase, Goggle Scholar and Scopus using the keywords of  pulmonary edema, pregnancy, obstetrics, preeclampsia, fluid overload, cardiac failure, tocolytic therapy and pregnancy complication without time limitation up to 2015. 57 articles was selected and reviewed.
Results: Most important causes of pulmonary edema in pregnancy included tocolytic therapy, pre-existing cardiovascular disease, over hydration by intravenous fluid, preeclampsia and infections. Cardiogenic pulmonary edema is more prevalent than the noncardiogenic type in pregnant women and occurs more usually in the first days of postpartum period. The diagnostic tests for pulmonary edema are clinical symptoms, chest X ray and echocardiography. The treatment of this edema is ventilator support, blood pressure reduction by nitroglycerin and loop diuretics like furosemide. For non-cardiogenic pulmonary edema, the treatment consists of supportive measures and resolution of underlying disorder.
Conclusion: According to the mechanism of pulmonary edema, preventive measures are crucial in high risk patients. In cases of pulmonary edema, early prompt supportive cares and proper treatments can save the patient’s life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Preeclampsia
 • Pulmonary edema
 • Tocolytic
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.