پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک حاملگی و پیامدهای بارداری بعدی: گزارش یک مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار تخصصی گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: پورپورای ترومبوسیتوپنیک ترومبوتیک (TTP) یک بیماری تهدید کننده حیات، با شیوع بالای 5% در حاملگی می‌باشد که باعث ترومبوسیتوپنی می‌شود. از آنجا که حاملگی یک محرک شناخته شده TTP است، زنان باردار در معرض خطر عود هستند. تشخیص سریع و درمان بیماری قبل از هفته 20 بارداری اهمیت دارد و با پیامدهای مثبت بارداری همراه است. در این مقاله زن بارداری با ابتلاء به TTP در حاملگی دوم و سوم معرفی می‌شود. این مطالعه با هدف معرفی بیمار، مروری بر جدیدترین بررسی‌های لازم و درمان بیماران TTP در حاملگی و نحوه کنترل و مشاوره‌های قبل از بارداری در بیماران دارای سابقه TTP انجام شد.
معرفی بیمار: بیمار خانم 28 ساله G3p1d1ab1 که حاملگی اول بیمار سقط 6 هفته خود بخودی بوده و در حاملگی دوم در هفته 28 بارداری با تشخیص سندرم HELLP و اکلامپسی سزارین شده است. بیمار بعد از عمل به دنبال مسجل شدن تشخیص TTP تحت پلاسمافرز قرار گرفته بود. در حاملگی فعلی در سن 36 هفته بارداری با تشخیص اولیه  HELLP سزارین شد و بعد از عمل با توجه به افت پلاکت و رؤیت شیستوسیت در لام خون محیطی و تشخیص TTP، پلاسمافرز روزانه تا زمان رسیدن پلاکت به بالای 100 هزار انجام و بیمار با حال عمومی‌خوب ترخیص شد.
نتیجه‌گیری: از آنجا که حاملگی یکی  از مهم‌ترین عوامل محرک عود TTP است، پیگیری بیماران با سابقه TTP در بارداری بعدی و کنترل فاکتور  ادامز 13 و افتراق نوع مادرزادی و اکتسابی بیماری ضروری است و با شروع درمان خطر عود و عوارض مادری و جنینی بسیار کاهش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Thrombotic thrombocytopenic purpura and pregnancy and the outcomes of the next pregnancy: a case report

نویسندگان [English]

 • Malihe amirian 1
 • Nayere Ghomian 1
 • Afrooz azad 2
 • Asieh Maleki 2
1 Associate professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Introduction: Thrombotic Thrombocytopenic purpura (TTP) is a life-threatening disease with high prevalence of 5% in pregnancy which causes Thrombocytopenia. Since pregnancy is a known trigger of TTP attacks, pregnant women are at risk of recurrence. Prompt diagnosis and treatment before 20 weeks gestation is important and is associated with positive outcomes. In this study, a pregnant woman with TTP in her second and third pregnancies is introduced. This study was performed with aim to introduce the patient and review the most recent management and treatment of TTP in pregnancy and prenatal counseling in patients who have a history of TTP.
Case presentation: The patient is a 28-years-old woman (g3p1d1ab1). Her first pregnancy was ended with spontaneous abortion at 6 weeks and in second pregnancy, she had a cesarean section at 28 weeks gestation due to HELLP syndrome and eclampsia. After the surgery with diagnosis of TTP, plasmapheresis was performed. In current pregnancy at 36 weeks gestation, cesarean section was performed with primary diagnosis of HELLP syndrome; due to a drop in platelet count after surgery and observation of schistocytosis in peripheral blood smear, with diagnosis of TTP, daily plasmapheresis was done until the platelet count achieved above 100000 and the patient was discharged with good general condition.
Conclusion: Since pregnancy is a known trigger of TTP episodes, follow-up of patients with TTP in next pregnancy and control of 13 factor and differentiating of congenital and acquired disease is essential; thus the risk of recurrence of maternal and fetal complications are greatly reduced.

کلیدواژه‌ها [English]

 • complication
 • Thrombotic thrombocytopenic purpura
 • pregnancy
 • Treatment
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.