پروتکل درمان ترشحات غیر طبیعی واژینال در پزشکی ایرانی و پزشکی رایج

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی تحصیلات تکمیلی، گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه طب سنتی، دانشکده طب سنتی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: ترشحات زیاد واژن از شایع‏ترین شکایات مراجعین به درمانگاه‌های تخصصی زنان است. این علامت، برحسب علت ایجادکننده به روش‌های مختلف درمان می‌شود. اما در مواردی مقاومت به درمان و یا بازگشت علائم مشاهده می‌شود. در پزشکی ایرانی، با دیدگاهی جامع نگر به این بیماری و درمان آن پرداخته ‌شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی مقایسه‌ای روش‌های درمانی ترشحات زیاد واژن از دیدگاه پزشکی ایرانی و رایج انجام شد.
روش‌ کار: مطالب مربوط به مبحث ترشحات واژن از منابع مختلف پزشکی ایرانی جمع‌آوری و سپس طی جلسات متعدد مباحثه، بازخوانی‌های مکرر متون و مشورت با اساتید صاحب‌نظر، جمع‌بندی و تدوین شد. روش‌های درمانی مطرح در کتاب‌ها و مقالات پزشکی رایج نیز مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت، پروتکل ادغام یافته درمان ترشحات رحمی پیشنهاد و ارائه شد.
یافته‌ها: از دیدگاه پزشکی ایرانی در درمان سیلان رحم، سه مرحله پاکسازی بدن، پاکسازی رحم و تقویت رحم توصیه شده است که به نظر می‌رسد توجه به این مراحل در پزشکی رایج، برای درمان لکوره‌های غیرعفونی یا عفونی راجعه و مقاوم به درمان مؤثر باشد.
نتیجه‌گیری: با در نظر گرفتن فرضیات پزشکی ایرانی و تجربیات محدود درمانگاهی روی تعداد کمی از بیماران با ترشحات رحمی، به نظر می‌رسد انجام روند درمانی پیشنهادی، در افزایش میزان پاسخ‌دهی به درمان، کاهش مقاومت به درمان و کاهش موارد بازگشت بیماری مؤثر باشد. لذا اجرای مطالعات بالینی بیشتر برای اثبات این فرضیه و تأیید اثربخشی پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Treatment approach to leucorrhea in traditional Iranian medicine and conventional medicine

نویسندگان [English]

 • Maryam Yavari 1
 • Pantea Shirooye 2
 • Razieh Nabi Meybodi 2
 • Azam Meyari 2
 • Maryam Bahman 2
 • seyedeh Atieh Naeimi 2
 • Hajar Memarzadeh Zavareh 2
 • Mojgan Tansaz 3
1 Assistant professor, Department of Traditional Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
2 PhD student, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
3 Assistant professor, Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Excessive vaginal discharge is one of the most common complaints of patients referring to gynecologic clinics. Leucorrhea is treated in different ways based on the causal factor, however drug resistance and recurrence often occurs in some cases. Traditional Iranian Medicine has reviewed the etiology and treatment of this disease with a holistic view. This study was performed with aim to compare the treatment methods of leucorrhea and vaginitis from traditional and conventional medicine viewpoints.
Methods: Data was collected after reviewing the Iranian traditional medicine textbooks on vaginal discharge, and revising several times in meetings with professional practitioners. The treatment methods of conventional medicine were also reviewed from textbooks and research reports in this field. Finally, an integrated treatment protocol on vaginal discharge was recommended and presented.
Results: There are three main steps in treating vaginal discharge according to the Iranian traditional medicine point of view which includes: purging of body, purging of uterus and strengthening the uterus. It seems that considering this treatment process in the conventional medicine is effective in treatment of non-infection or recurrence leucorrhea resistance to treatment.
Conclusion: With regard to the traditional medicine hypothesis and the limited evidences from traditional medicine clinics on few patients with vaginal discharge, it seems that the use of this protocol is effective on increasing the treatment response rate and also decreasing the recurrence and resistance to treatment. Therefore, performing more clinical studies is suggested to approve this theory and confirm the effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leukorrhea
 • Vaginal discharge
 • Vaginitis
 1. Soheili F, Alizadeh S, Hassani M, Bastami P. The pathologic assessment of breast masses, before and after menopause. Iran Obstet Gynecol Infertil 2013; 16(68):21-7. (Persian).
 2. Karimi A, Moradi Z, Sayehmiri K, Delpisheh A, Sayehmiri F. Investigation of 1 to 10-year survival of breast cancer in Iranian women: a systematic review and meta-analysis. Iran Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(22):17-25. (Persian).
 3. Adjogatse D, Thanopoulou E, Okines A, Thillai K, Tasker F, Johnston SR, et al. Febrile neutropaenia and chemotherapy discontinuation in women aged 70 years or older receiving adjuvant chemotherapy for early breast cancer. Clin Oncol 2014; 26(11):692-6.
 4. Jensen JD, Cold S, Nielsen MH, Jylling AM, Søe KL, Larsen LB, et al. Trends in breast cancer in the elderly in Denmark, 1980-2012. Acta Oncol 2016; 55(Suppl 1):59-64.
 5. Extermann M, Balducci L, Lyman GH. What threshold for adjuvant therapy in older breast cancer patients? J Clin Oncol 2000; 18(8):1709-17.
 6. Litvak DA, Arora R. Treatment of elderly breast cancer patients in a community hospital setting. Arch Surg 2006; 141(10):985-90.
 7. de Glas NA, Kiderlen M, de Craen AJ, Hamaker ME, Portielje JE, van de Velde CJ, et al. Assessing treatment effects in older breast cancer patients: systematic review of observational research methods. Cancer Treat Rev 2015; 41(3):254-61.
 8. Benevento R, Santoriello A, Gambardella A, Mocerino C, Perna G, Gambardella C, et al. The role of sentinel node biopsy (SNB) in elderly breast cancer patients. BMC Geriat 2010; 10(1):A3.
 9. Valassiadou K, Morgan DA, Robertson JF, Pinder SE, Cheung KL. Successful management of elderly breast cancer patients treated without radiotherapy. World J Surg Oncol 2007; 5:62.
 10. Li JJ, Yu KD, Di GH, Shao ZM. Clinicopathological features and treatment sensitivity of elderly Chinese breast cancer patients. Oncol Lett 2010; 1(6):1037-43.
 11. Rocco N, Iannone L, Rispoli C, De Vito D, Accurso A. Early breast cancer in elderly women: surgery or primary endocrine therapy? BMC Geriat 2010; 10(1):A31.
 12. Malik MK, Tartter PI, Belfer R. Undertreated breast cancer in the elderly. J Cancer Epidemiol 2013; 2013:893104.
 13. Dimitrakopoulos F, Kottorou A, Antonacopoulou AG, Makatsoris T, Kalofonos HP. Early-stage breast cancer in the elderly: confronting an old clinical problem. J Breast Cancer 2015; 18(3):207-17.
 14. Mousavi SM, Montazeri A, Mohagheghi MA, Jarrahi AM, Harirchi I, Najafi M, et al. Breast cancer in Iran: an epidemiological review. Breast J 2007; 13(4):383-91.
 15. Villari SA, Famà F, Scarfò P, Pollicino A, Florio MG. Tailored surgery in elderly patients with breast cancer: our experience. BMC Geriat 2010; 10(Suppl 1):A38.
 16. Wang H, Singh AP, Luce SA, Go AR. Breast cancer treatment practices in elderly women in a community hospital. Int J Breast Cancer 2011; 2011:467906.

Angarita FA, Chesney T, Elser C, Mulligan AM, McCready DR, Escallon J. Treatment patterns of elderly breast cancer patients at two Canadian cancer centers. Eur J Surg Oncol 2015; 41(5):625-34.