گزارش یک مورد حاملگی هتروتوپیک

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استاد گروه زنان و مامایی، فلوشیپ انکولوژی زنان، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 رزیدنت گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: حاملگی هتروتوپیک رویدادی نادر است. وجود همزمان حاملگی داخل رحمی و حاملگی اکتوپیک را حاملگی هتروتوپیک می‌نامند. از آنجایی که این نوع آبستنی در معرض خطر پارگی بارداری خارج رحمی است، تشخیص این بیماری تهدیدکننده حیات بسیار مهم است. مطالعه حاضر با هدف معرفی یک مورد حاملگی هتروتوپیک انجام شد.
گزارش مورد: در این مطالعه یک مادر باردار 20 ساله در هفته 18 بارداری، با علائم بالینی مبنی بر توده لگنی و تشخیص احتمالی توده بدخیم تخمدان معرفی می‌شود که جراحی توده لگنی و پاسخ فروزن سکشن حاملگی خارج رحمی لوله‌ای بود. لذا بعد از عمل حاملگی داخل رحمی تا زمان زایمان کنترل شد که حاصل آن تولد نوزاد سالم بود.
نتیجه‌گیری: حاملگی هتروتوپیک اگرچه پدیده نادری است، ولی باید در هر زن باردار، احتمال حاملگی هتروتوپیک را در نظر داشت. حاملگی هتروتوپیک در صورت عدم توجه و درمان مناسب می‌تواند بیمار را در شرایط اورژانس و وخیم قرار دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Heterotopic Pregnancy: A Case Report

نویسندگان [English]

 • Zohreh Yousefi 1
 • Amir Hosein Jafarian 2
 • Faezeh Halimi 3
 • Neshat Moheban Azad 3
1 Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Fellowship of Gynecology Oncology, Women's Health Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Associate professor, Department of Pathology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Heterotopic pregnancy is a rare event. This type of pregnancy includes  simultaneous intrauterine pregnancy and ectopic pregnancy. Because of the high risk of rupture of ectopic pregnancy in this case, the diagnosis of this life-threatening condition is most important. So, this study was performed with aim to introduce a case of heterotopic pregnancy.
Case report: In this article, a 20 years old pregnant woman at 18 weeks of pregnancy with clinical symptoms of pelvic mass with a presumptive diagnosis of malignant ovarian tumor is introduced. Surgical report of the frozen section of pelvic mass detected ectopic pregnancy and after surgery, intrauterine pregnancy continued until the delivery of a healthy baby.
Conclusion: Although heterotopic pregnancy is a rare event, but we should consider the risk of heterotopic pregnancy in all pregnant women. Heterotopic pregnancy in case of lack of attention and inappropriate treatment can lead to emergency and critical situation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ectopic pregnancy
 • Heterotopic pregnancy
 • Pelvic mass
 1. Bright DA, Gaupp FB. Heterotopic pregnancy: a reevaluation. J Am Board Fam Pract 1990; 3(2):125-8.
 2. Dumesic DA, Damario MA, Session DR. Interstitial heterotopic pregnancy in a woman conceiving by in vitro fertilization after bilateral salpingectomy. Mayo Clin Proc 2001; 76(1):90-2.
 3. Lautmann K, Staboulidou I, Wüstemann M, Günter H, Scharf A, Hillemanns P. Heterotopic pregnancy: simultaneous intrauterine and ectopic pregnancy following IVF treatment with the birth of a healthy child. Ultraschall Med 2009; 30(1):71–3.
 4. Minig L, Otaño L, Cruz P, Patrono MG, Botazzi C, Zapardiel I. Laparoscopic surgery for treating adnexal masses during the first trimester of pregnancy. J Minim Access Surg 2016; 12(1):22-5.
 5. Ludwig M, Kaisi M, Bauer O, Diedrich K. The forgotten child--a case of heterotopic, intra-abdominal and intrauterine pregnancy carried to term. Hum Reprod 1999; 14(5):1372-4.
 6. Dey M, Kumar R. Isolated torsion of hydrosalpinx. Med J Armed Forces India 2013; 69(2):178-80.
 7. Esterle J, Schieda J. Hemorrhagic heterotopic pregnancy in a setting of prior tubal ligation and re-anastomosis. J Radiol Case Rep 2015; 9(7):38-46.
 8. Sun SY, Araujo Júnior E, Elito Júnior J, Rolo LC, Campanharo FF, Sarmento SG, et al. Diagnosis of heterotopic pregnancy using ultrasound and magnetic resonance imaging in the first trimester of pregnancy: a case report. Case Rep Radiol 2012; 2012:317592.
 9. Gibson KR, Horne AW. Ruptured heterotopic pregnancy: an unusual presentation of an uncommon clinical problem. BMJ Case Rep 2012; 2012:1-4.
 10. Barrenetxea G, Barinaga-Rementeria L, Lopez de Larruzea A, Agirregoikoa JA, Mandiola M, et al. Heterotopic pregnancy: two cases and a comparative review. Fertil Steril 2007; 87(2):417.e9-15.
 11. Basile F, Di Cesare C, Quagliozzi L, Donati L, Bracaglia M, Caruso A, et al. Spontaneous heterotopic pregnancy, simultaneous ovarian, and intrauterine: a case report. Case Rep Obstet Gynecol 2012; 2012:509694.
 12. Deka D, Bahadur A, Singh A, Malhotra N. Successful management of heterotopic pregnancy after fetal reduction using potassium chloride and methotrexate. J Hum Reprod Sci 2012; 5(1):57-60.
 13. Martin JK, Gala RB. Adnexal mass in a spontaneous pregnancy diagnosed as heterotopic pregnancy at the time of cesarean delivery. Ochsner J 2015; 15(3):265-7.
 14. Baxi A, Kaushal M, Karmalkar H, Sahu P, Kadhi P, Daval B. Successful expectant management of tubal heterotopic pregnancy. J Hum Reprod Sci 2010; 3(2):108-10.
 15. Kumar R, Dey M. Spontaneous heterotopic pregnancy with tubal rupture and pregnancy progressing to term. Med J Armed Forces India 2015; 71(Suppl 1):S73-5.