عوامل موثر بر فعالیت جنسی زنان

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد مامایی(بهداشت مادر وکودک)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

امورجنسی(Sexuality) یکی از پیچیده ترین و مهم ترین جنبه های زندگی زنان را تشکیل می دهد و ابعاد گوناگونی دارد که مشتمل بر: بیولوژیک، مسائل روانی، اقتصادی - اجتماعی، روحی و... می باشد. امور جنسی به وسیله هر چیزی تحت تاثیر قرار می گیرند، نظیر: خانواده، ارزشها، مذهب، تصورات مدگرایانه درباره زنان، تجربه فردی خشونت، بیماریها و... در ضمن روابط فردی و اجتماعی نیز برای زنان مهم هستند و اگر زنی در روابط جنسی اش دچار مشکل باشد عملکرد جنسی وی به طور منفی تحت تاثیر قرار می گیرد. از آن جا که برای اکثر زنان Sexualiy یک روند مثبت، لذت بخش و آفریننده می باشد و با این حال پیچیده بوده و توسط هر چیزی تحت تاثیر قرار می گیرد لذا بهداشت جنسی در زنان به تشخیص نگرانی ها و کمک به آنها برای افزایش عملکرد و رضایت جنسی آنها می پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Woman’s Sexuality

نویسنده [English]

  • M Hasan zadeh
چکیده [English]

Sexuality is one of the most complex and important aspects of a woman's life. Sexuality is multidimensional, including biologic, psychological, socioeconomic and spiritual components. Sexuality is influenced by many things such as family, religion, values, media images of women, personal experience of violence, disease, et. Relationships, both personal and social, are very important to women. If a woman is ambivalent or unsure about her relationship with her husband, her sexual functioning can be negatively affected. For most women, sexuality is a positive, joyful, creative, and connective process. However, because sexuality is so complex, any life experience or illness can affect sexuality and sexual functioning. Sexual health care for women involves diagnosing the concerns and assisting women to enhance sexual functioning and sexual satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Factors effect
  • Sexuality
  • Women health