استفاده از سونوگرافی مهبلی جهت بررسی تغییرات بدخیم و پیش بدخیم آندومتر ، در بیماران با خون ریزی بعد از یائسگی از سال 1382- 1380در شهرستان بابل

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 متخصص زنان و زایمان و نازائی - استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

2 متخصص زنان و زایمان و نازائی

چکیده

مقدمه و هدف: خون ریزی مهبلی بعد از یائسگی یکی از شایع ترین علل مراجعه خانم های مسن به متخصصین زنان می باشد. روش استاندارد بررسی علت خون ریزی در این افراد انجام کورتاژ آندومتر رحمی و بررسی آسیب شناختی نمونه های بافتی به دست آمده است. مطالعات اخیر حاکی از قدرت بالای سونوگرافی مهبلی در بررسی آندومتر رحمی از نظر بدخیمی می باشد. هدف از مطالعه بررسی ارزش سونوگرافی در تشخیص بدخیمی های آندومتر می باشد .
 
روش کار:خانمهای یائسه ای که با شکایت خون ریزی مهبلی مراجعه نموده بودند ولی تحت درمان هورمونی قرار نگرفته بودند ( 50 نفر ) تحت بررسی قرار گرفتند. برای همه بیماران کورتاژ رحمی و سونوگرافی مهبلی انجام شد و نمونه های بافتی بدست آمده از کورتاژ توسط متخصص آسیب شناس واحدی بررسی گردید. گزارش سونوگرافی توسط رادیولوژیست واحدی انجام گرفت سپس روش سونوگرافی مهبلی در برابر نمونه های بافتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
 
نتایج : میانگین ضخامت آندومتر 4/10 ± 6/12 میلی متر بود این رقم در افراد با تغییرات بدخیم 331/0 ± 6/17 میلی متر و در افراد دیگر 1/6 ± 8/11میلی متر بود. شایع ترین یافته آسیب شناسی آندومتر ترشح گزارش شد. تنها 4 نفر دچار تغییرات بدخیم و پیش بدخیم آندومتر بودند. حساسیت و ویژگی سونوگرافی مهبلی به ترتیب 100% و 26% بود. ارزش اخباری مثبت و منفی آن نیز به ترتیب 5/10 % و 100% بود کارائی این آزمون نیز 32% برآورد گردید.
 
نتیجه گیری :سونوگرافی از طریق واژن روش مناسبی برای غربال کردن بدخیمی در مبتلایان به خون ریزی بعد از یائسگی نمی باشد اما می توان افراد با ضخامت آندومتر کمتر از 5 میلی متر را بدون انجام کورتاژ با این روش پی گیری نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Transvaginal Ultrasonography in Premalignant and Malignant Changes in Postmenopausal Bleeding

نویسندگان [English]

  • T Nazari 1
  • L Arabi 2
چکیده [English]

Background: Postmenopausal bleeding (PMB) is a common problem of elderly women. Golden standard diagnostic method is the pathologic report of Dilatation and Curettage (D&C). In recent studies Transvaginal Ultrasonography (TVS) is discussed as a noninvasive useful method for screening malignancy change in the endometrium. We evaluated vaginal sonography in uterine malignancy.
Methods & Materials: This was an analytical “Clinical Trial” study performed in menopause women who referred to specialized Clinics of Gynecology in Babol. Inclusion criteria were PMB and no hormonal treatment. D&C endometrial sampling and TVS were accomplished for all individuals..
 
Result: The most common pathologic diagnosis in 50 cases, were studied was proliferating endometrium means. Endometrial thickness in them was 12.6±10.4mm. No malignancy was reported in less than 5 mm endometrial thickness. Mean of endometrial thickness in 4 cases (8%), which had malignant changes, was 17.6±13.3 mm. malignant changes in these patients were adenocarcinoma and hyperplasia. Sensitivity of TVS was 100% and specificity was 26%. Positive predictive value was 10.6% and negative predictive value was 100%. Efficacy of this method was 32%.
 
Conclusion: TVS isnot a reliable diagnostic test for malignancy or premalignancy screening in PMB, if we get endometrial thickness as the only basis of evaluation. But it is reliable in follow-up of patient with less than 5-mm endometrial thickness. It seems that pathologic assessment is still the golden standard for malignancy diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transvaginal Ultrasonography
  • D&C endometrial
  • postmenopausal bleeding