گزارش یک مورد کارسینوم کیستیک آدنوئید در پستان یک خانم 43 ساله

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استاد گروه پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار تخصصی آسیب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

10.22038/ijogi.2024.75990.5909

چکیده

مقدمه: کارسینوم کیستیک آدنوئید (ACC) پستان، به زیرگروه شبه‌بازال از کارسینوم‌های پستان تعلق دارد. این گروه از تومورها تریپل نگاتیو بوده و برای هر سه بیومارکر گیرنده هورمونی استروژنی (ER) و پروژسترونی (PR) و همچنین گیرنده ۲ فاکتور رشد اپیدرمی انسانی (Her2) منفی هستند، با این‌حال، نمای تریپل نگاتیو همراه با ویژگی شبه‌بازال و مثبت بودن برای بیان CD117 یا CK14 و CK17، پاتوگنومونیک تشخیصی برای ACC محسوب می‌شود. برخلاف سایر انواع تومورهای تریپل نگاتیو پستان، ACC دارای پروگنوز بسیار عالی است. 
معرفی بیمار: بیمار خانم 43 ساله‌ای بود که با شکایت درد پستان سمت راست با انتشار به ناحیه زیربغل از 3 ماه قبل از مراجعه، به مرکز درمانی بیمارستان امید شهر مشهد مراجعه نموده بود. در ماموگرافی، در پستان راست یک توده هیپواکو سالید با حدود نامنظم در ناحیه ساب آرئولار راست همراه با نیپل رتراکت شده گزارش شد. در سونوگرافی نیز وجود توده هیپواکو سفید با حدود نامنظم مورد تأیید قرار گرفت. در ارزیابی هیستولوژیک، صفحاتی از سلول‌های بدخیم با آتیپی مشخص گزارش شد. نمونه تحت ارزیابی با ایمونوهیستوشیمی (IHC) قرار گرفت و ارزیابی از لحاظ بیان مارکرهای سه‌گانه ER، PR و Her2 منفی، اما برای بیان مارکر CD117 مثبت گزارش شد و بر همین اساس، تشخیص ACC برای بیمار تأیید شد. در این مطالعه، یکی از موارد مبتلا به کارسینوم کیستیک آدنوئید و ویژگی‌های هیستوپاتولوژیکی آن گزارش می‌شود.
نتیجه­ گیری: مشخصه تومورهای ACC، نمای تریپل نگاتیو همراه با ویژگی شبه‌بازال و مثبت بودن برای بیان CD117 یا سیتوکراتین‌های 14 و 17 می‌باشد که توجه به همین الگو، برای تمایز بین ACC از سایر تومورهای با پروگنوز به مراتب بدتر بسیار ضروری است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Report of a rare case of adenoid cystic carcinoma (ACC) in the breast of a 43-year-old woman

نویسندگان [English]

 • Amir Hosein Jafarian 1
 • Zahra Akhbari 2
1 Proffesor, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical of Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Pathology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical of Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Adenoid cystic carcinoma (ACC) of the breast belongs to the basal-like subgroup of breast carcinomas. This group of tumors is triple negative and are negative for all three biomarkers, estrogen receptor (ER) and progesterone receptor (PR) and human epidermal growth factor receptor 2 (Her2). However, triple-negative appearance along with pseudo-basal features and positivity for CD117 or CK14 and CK17 expression is considered pathognomonic for ACC. Unlike other types of triple negative breast tumors, ACC has an excellent prognosis. In this report, a description of one of the cases with ACC and its histopathological features is presented.
Case presentation: The patient was a 43-year-old woman who referred to our medical center with complaints of right breast pain radiating to the armpit since three months before visiting. In mammography, in the right breast, a hypoecho-solid mass with irregular borders in the subareolar region was reported with a retracted nipple. In the ultrasound, the presence of a white hypochoic mass with irregular boundaries was confirmed. In histological evaluation, plates of malignant cells with distinct atypia were reported. The sample was evaluated by immunohistochemistry (IHC) and the evaluation was negative for the expression of the three markers ER, PR and Her2, but positive for the expression of the CD117 marker, and accordingly, the diagnosis of ACC was confirmed for the patient.
Conclusion: ACC tumors are characterized by a triple-negative appearance with basal-like features and positivity for CD117 or cytokeratins 14 or 17 expression that according to this patter, it is very important to distinguish ACC from other tumors with worse prognosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Triple negative pattern
 • Prognosis
 • Adenoid cystic carcinoma
 1. Cantù G. Adenoid cystic carcinoma. An indolent but aggressive tumour. Part B: treatment and prognosis. Acta Otorhinolaryngologica Italica 2021; 41(4):296-307.
 2. Zhang M, Liu Y, Yang H, Jin F, Zheng A. Breast adenoid cystic carcinoma: a report of seven cases and literature review. BMC surgery 2022; 22(1):113.
 3. Moskaluk CA. Adenoid cystic carcinoma: clinical and molecular features. Head and neck pathology 2013; 7:17-22.
 4. Chae YK, Chung SY, Davis AA, Carneiro BA, Chandra S, Kaplan J, et al. Adenoid cystic carcinoma: current therapy and potential therapeutic advances based on genomic profiling. Oncotarget 2015; 6(35):37117-34.
 5. Law YM, Quek ST, Tan PH, Wong SL. Adenoid cystic carcinoma of the breast. Singapore Med J 2009; 50(1):e8-11.
 6. El Amarti L, Raiss H, Layachi M, Baldé S, Ettahri H, Elghissassi I, et al. Breast Adenoid Cystic Carcinoma: A Rare Case Report and Review of the Literature. The Gulf Journal of Oncology 2017; 1(24):66-9.
 7. Guo Y, Lu L. Ultrasound findings of adenoid cystic carcinoma of the breast. Asian Journal of Surgery 2022: S1015-9584.
 8. Marco V, Garcia F, Rubio IT, Soler T, Ferrazza L, Roig I, et al. Adenoid cystic carcinoma and basaloid carcinoma of the breast: A clinicopathological study. Revista Española de Patología 2021; 54(4):242-9.
 9. Guldogan N, Esen G, Kayadibi Y, Taskin F, Alfatli AO, Boy FN, et al. Adenoid Cystic Carcinoma of the Breast: Multimodality Imaging Findings and Review of the Literature. Academic Radiology 2023; 30(6):1107-17.
 10. Treitl D, Radkani P, Rizer M, El Hussein S, Paramo JC, Mesko TW. Adenoid cystic carcinoma of the breast, 20 years of experience in a single center with review of literature. Breast Cancer 2018; 25:28-33.
 11. Boujelbene N, Khabir A, Sozzi WJ, Mirimanoff RO, Khanfir K. Clinical review–breast adenoid cystic carcinoma. The Breast 2012; 21(2):124-7.
 12. Reyes NM, Gorji L, Huish G, Archer A. Adenoid cystic carcinoma of the breast: a case report. Cureus 2022; 14(5).
 13. Bradley PJ. Adenoid cystic carcinoma evaluation and management: progress with optimism!. Current opinion in otolaryngology & head and neck surgery 2017; 25(2):147-53.
 14. Accardo G, Capobianco AM, Torre GL, Thodas A, Marino G, Sisti LG, et al. Adenoid cystic carcinoma of the breast and intraoperative electron radiotherapy: single case report and review of literature. Future Oncology 2022; 18(7):871-81.
 15. Kacew AJ, Hanna GJ. Systemic and targeted therapies in adenoid cystic carcinoma. Current Treatment Options in Oncology 2023; 24(1):45-60.
 16. de Sousa LG, Neto FL, Lin J, Ferrarotto R. Treatment of recurrent or metastatic adenoid cystic carcinoma. Current oncology reports 2022; 24(5):621-31.