ویروس پاپیلومای انسانی و بارداری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات عفونت های منتقله از خون، سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران.

2 گروه انگل شناسی و قارچ شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 رئیس بیمارستان ام البنین

4 مرکز تحقیقات عفونت‌های منتقله از خون، جهاددانشگاهی خراسان رضوی، مشهد، ایران.

10.22038/ijogi.2024.70140.5581

چکیده

خلاصه:

مقدمه: ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) عامل شایعترین عفونت منتقله از راه جنسی است. در اکثر موارد، ویروس بعد از 24-12 ماه از بدن پاک شده و منجر به بیماری خاصی نمی شود. ویروسHPV در صورت پایداری در بدن، عامل ایجاد کننده چندین سرطان در ناحیه آنوژنیتال و اوروفارنکس است. ابتلا به ویروسHPV در دوران بارداری ممکن است با چندین پیامد نامطلوب، همچون زایمان زودرس و سقط جنین همراه باشد؛ هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط عفونت HPV با پیامدهای نامطلوب بارداری در مطالعات مختلف می باشد.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه مروری نقلی برای یافتن مقالات مرتبط، پایگاههای PubMed وGoogle Scholar با استراتژی جستجوی زیر از سال 2000 تا 2022 جستجو شدند:

((HPV Or Papillomavirus) OR ((HPV Or Papillomavirus) AND (Pregnancy OR Diagnosis OR Treatment OR Transmission OR Symptomes OR Adverse outcomes OR Virus life cycle OR Vaccine OR Prevalence OR Epidemiology OR Risk factors OR Delivery OR Condyloma OR Acuminata Or Wart)))

یافته ها: تغییرات ایمونولوژیک، ممکن است حساسیت و شدت بیماری های عفونی، از جمله عفونتهای ویروسی را در زنان باردار تغییر دهد. علاوه بر این در شرایط بارداری، افزایش هورمونهای استروئیدی، می تواند منجر به افزایش بیان و نسخه برداری ژنوم ویروسی شود.

نتیجه گیری: با توجه به عوارض متعدد ابتلا به عفونت HPV در زنان باردار همچون زایمان زودرس، سقط جنین، اختلالات فشار خون، پارگی زودرس کیسه آمنیوتیک و مرگ جنین بهتر است واکسیناسیون دختران در سنین مناسب انجام شود تا از پیامدهای نامطلوب ابتلا به HPV در دوران بارداری جلوگیری شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Human papillomavirus and pregnancy

نویسندگان [English]

  • Azam Shafaei 1
  • Seyyed Ali Akbar Shamsian 2
  • Fatemeh Tara 3
  • Maryam Shahi 4
1 Blood Borne Infections Research Center, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Razavi Khorasan Branch, Mashhad, Iran
2 Department of Parasitology and Mycology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
3 mashhad university of medical sciences
4 Blood Borne Infections Research Center, Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Razavi Khorasan Branch, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Human papillomavirus (HPV) is the most current sexual transmitted infection. In the majority of cases, the virus disappears after 12-24 month and does not cause any specific disease. The persistence of HPV infection causes several anogenital and oropharyngeal cancer. HPV infection during pregnancy may be associated with several adverse consequences, such as premature birth and miscarriage; The purpose of the current study is to investigate the relationship between HPV infection and adverse pregnancy outcomes in different studies.

Materials and Methods: In this narrative review, PubMed and Google Scholar databases were searched using the following strategy from 2000 to 2022 to find relevant articles:

((HPV Or Papillomavirus) OR ((HPV Or Papillomavirus) AND (Pregnancy OR Diagnosis OR Treatment OR Transmission OR Symptomes OR Adverse outcomes OR Virus life cycle OR Vaccine OR Prevalence OR Epidemiology OR Risk factors OR Delivery OR Condyloma OR Acuminata Or Wart)))Results: Immunological changes may alter the susceptibility and severity of infectious diseases, including viral infections, in pregnant women. Furthermore, increasing the steroid hormones in pregnancy period, can lead to the higher expression and transcription of the viral genome.

Conclusion: Due to the complications of HPV infection in pregnant women, such as premature birth, miscarriage, blood pressure disorders, premature membrane rupture, and fetal death, it is better to vaccinate girls at the appropriate age to avoid the adverse consequences of HPV infection during pregnancy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human papillomavirus
  • Pregnancy
  • Cancer
  • Vaccination