مرور نظام‌مند کارآزمایی‌های بالینی تصادفی شده کنترل‌دار اثربخشی مدیریت محافظه‌کارانه و روش‌های درمانی فیزیکی در درد کمر و کمربند لگنی مرتبط با بارداری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 رزیدنت گروه طب فیزیکی و توان‌بخشی، مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توان‌بخشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد گروه طب فیزیکی و توان‌بخشی، مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توان‌بخشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توان‌بخشی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

4 پزشک عمومی، دستیار پژوهشی، مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توان‌بخشی، معاونت تحقیقات و فناوری، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

5 استاد گروه بیماری‌های عفونی، مرکز تحقیقات کلیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

6 استادیار گروه طب فیزیکی و توان‌بخشی، مرکز تحقیقات طب فیزیکی و توان‌بخشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

مقدمه: کمردرد مرتبط با بارداری، یکی از شایع‌ترین اختلالات اسکلتی عضلانی در دوران بارداری است. در برخی زنان، کمردرد مرتبط با بارداری می‌تواند شروع یک کمردرد مزمن برای سایر دوران زندگی آن‌ها و عامل مشکلات و ناتوانی‌های بعدی باشد. مطالعه حاضر با هدف مرور نظام‌مند اثربخشی مدیریت محافظه‌کارانه و درمان‌های فیزیکی در کمردرد و درد کمربند لگنی مرتبط با بارداری انجام شد.
روشکار: جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی فارسی‌زبان شامل SID، Magiran، ایران مدکس و انگلیسی ‌زبان EMBASE، Web of Science، ClinicalTrials.gov، Scopus، (PEDro) Physiotherapy Evidence Database، (AMED)  Allied and Complementary Medicine Databaseو (Pubmed) MEDLINE بدون محدودیت زمانی تا شهریور ماه 1401 با کلمات کلیدی: ("بارداری" یا "حاملگی" یا "مراقبت‌های پس از زایمان") و ("درد کمربند لگنی" یا "کمردرد") و ("مدیریت محافظه‌کارانه" یا "خود مدیریتی" یا "طب مکمل" یا "فیزیوتراپی" یا "نوار کینزیو" یا "طب سوزنی" یا "درمان دستی" یا "تمرین عضلانی" یا "طب فشاری" یا "حجامت خشک" یا "ماساژ درمانی" یا "کمربند" یا "فعالیت فیزیکی" یا "آب‌درمانی" یا "هیدروتراپی" یا "ورزش‌درمانی") انجام شد. کیفیت مطالعات با ابزار خطر سوگیری کاکرین بررسی شد.
یافته­ ها: 86 مقاله وارد نتایج نهایی شدند. آموزش ارگونومیک و تمرینات ورزشی با شدت کم و متوسط منجر به تسکین درد و ارتقاء عملکردی در مبتلایان به درد کمر یا کمربند لگنی مرتبط با بارداری می‌شود. طب سوزنی لوکال محل درد و طب سوزنی گوش، نوار کینزیو و کمربند اصلاح‌ شده به‌طور جداگانه و یا در ترکیب با سایر روش‌ها، منجر به تسکین درد و بهبود عملکرد می‌شود.
نتیجه ­گیری: پزشکان می‌توانند مدیریت محافظه‌کارانه چندوجهی و ترکیب آموزش ارگونومیک و تمرینات ورزشی با طب سوزنی، نوار کینزیو و کمربند را برای مدیریت درد کمر و کمربند لگنی مرتبط با بارداری توصیه کنند. در انتخاب سایر مداخلات به‌علت کمبود شواهد باید احتیاط کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A systematic review of randomized controlled clinical trials on the effectiveness of conservative management and physical therapy modalities in pregnancy-related back and pelvic girdle pain

نویسندگان [English]

 • Sima Raoofi 1
 • Vahideh Toopchizadeh 2
 • Soraya Babaie 3
 • Sanam Dolati 3
 • Kimia Motlagh 4
 • Parviz Saleh 5
 • Neda Dolatkhah 6
1 Resident, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Physical Medicine and Rehabilitation Research Center, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
2 Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Physical Medicine and Rehabilitation Research Center, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
3 Assistant Professor of Research, Physical Medicine and Rehabilitation Research Center, Research Vice Chansellor, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
4 General Practitioner, Resident of Research, Physical Medicine and Rehabilitation Research Center, Research Vice Chansellor, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
5 Professor, Department of Infectious Disease, Kidney Research Center, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
6 Assistant Professor, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Physical Medicine and Rehabilitation Research Center, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Pregnancy-related back pain is one of the most common musculoskeletal disorders during pregnancy. In some women, pregnancy-related back pain can be the beginning of chronic back pain for the rest of life and the cause of subsequent problems and disabilities. This study was performed with aim to systematically review the effectiveness of conservative management and physical therapy modalities in pregnancy-related low back pain and pelvic girdle pain.
Methods: A search was done in Persian language databases, including the Scientific Information Database (SID), MagIran, Iran Medex and the English-language EMBASE, including Web of Science, ClinicalTrials.gov, Scopus, Physiotherapy Evidence Database (PEDro), Allied and Complementary Medicine Database (AMED) and MEDLINE (Pubmed) without time limitation until September 2022 using the keywords included (“Pregnancy” OR “Postnatal Care”) AND (“Pelvic Girdle Pain” OR “low back pain” OR “Lower Back Pain” OR “Low Back Ache”) AND (“Conservative Management” OR “Self-management” OR “Complementary Medicine” OR “Alternative Medicine” OR “Alternative Therapy” OR “Physical Therapy” OR “Kinesio Tape” OR “Acupuncture” OR “Manual Therapy” OR “Muscle Training” OR “Cupping Treatment” OR “Cupping Therapy” OR “Cupping Treatment” OR “Acupressure” OR “Massage Therapy” OR “Belt” OR “Physical Activity” OR “Aquatic Therapy” OR “Hydrotherapy” OR “Exercise Therapy” ). The Cochrane Risk of Bias tool was applied to evaluate the quality of the studies.
Results: Eighty-six articles entered the final results. Ergonomic training and low and moderate-intensity exercises lead to pain relief and functional improvement in pregnancy-related back or pelvic girdle pain sufferers. Local and auricular acupuncture, Kinesio taping, and modified belts separately or in combination with other methods lead to pain relief and improved performance.
Conclusion: Clinicians can recommend conservative multidisciplinary management combining ergonomic training and exercise with acupuncture, Kinesio taping, and belts to manage pregnancy-related back and pelvic girdle pain. Care should be taken in choosing other interventions due to the lack of evidence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conservative Management
 • Low Back Pain
 • Pelvic Girdle
 • Pregnancy
 • Physical Therapy Modality
 1. Koes BW, Van Tulder M, Lin CW, Macedo LG, McAuley J, Maher C. An updated overview of clinical guidelines for the management of non-specific low back pain in primary care. European Spine Journal 2010; 19:2075-94.
 2. Adibi P, Kalani N, Razavi BM, Mehrpour S, Zarei T, Malekshoar M, et al. Pharmacological and non-pharmacological methods of pain control in women undergoing caesarean section: a narrative review. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2022; 25(7):91-112.
 3. Steiger F, Wirth B, De Bruin ED, Mannion AF. Is a positive clinical outcome after exercise therapy for chronic non-specific low back pain contingent upon a corresponding improvement in the targeted aspect (s) of performance? A systematic review. European Spine Journal 2012; 21:575-98.
 4. Sahebozamani M, Siamaki R, Ahrari M. Abdominal muscles activity in health and hyperlordos groups during prone bridging stabilization exercise. Olympic 2010; 18(4): 99-112.
 5. Koukoulithras Sr I, Stamouli A, Kolokotsios S, Plexousakis Sr M, Mavrogiannopoulou C, Koukoulithras I, et al. The effectiveness of non-pharmaceutical interventions upon pregnancy-related low back pain: a systematic review and meta-analysis. Cureus 2021; 13(1).
 6. Maia LB, Amarante LG, Vitorino DF, Mascarenhas RO, Lacerda AC, Lourenco BM, et al. Effectiveness of conservative therapy on pain, disability and quality of life for low back pain in pregnancy: A systematic review of randomized controlled trials. Brazilian Journal of Physical Therapy 2021; 25(6):676-87.
 7. Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche PC, Ioannidis JP, et al. The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. Annals of internal medicine 2009; 151(4):W-65.
 8. Chiarotto A, Maxwell LJ, Ostelo RW, Boers M, Tugwell P, Terwee CB. Measurement properties of visual analogue scale, numeric rating scale, and pain severity subscale of the brief pain inventory in patients with low back pain: a systematic review. The journal of pain 2019; 20(3):245-63.
 9. Katz J, Melzack R. McGill Pain Questionnaire. InEncyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Cham: Springer International Publishing; 2022:1-4.
 10. Vianin M. Psychometric properties and clinical usefulness of the Oswestry Disability Index. Journal of chiropractic medicine 2008; 7(4):161-3.
 11. Kopec JA, Esdaile JM, Abrahamowicz M, Abenhaim L, Wood-Dauphinee S, Lamping DL, et al. The Quebec Back Pain Disability Scale. Measurement properties. Spine 1995; 20(3):341-52.
 12. Roland M, Fairbank J. The Roland–Morris disability questionnaire and the Oswestry disability questionnaire. Spine 2000; 25(24):3115-24.
 13. Stratford PW, Binkley JM. A comparison study of the back pain functional scale and Roland Morris Questionnaire. North American Orthopaedic Rehabilitation Research Network. The Journal of rheumatology 2000; 27(8):1928-36.
 14. Bandpei M, Ahmadshirvani M, Fakhri M, Rahmani N. The effect of an exercise program and ergonomic advices on treatment of pregnancy-related low back pain: a randomized controlled clinical trial. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 2010; 20(77):10-9.
 15. Haugland KS, Rasmussen S, Daltveit AK. Group intervention for women with pelvic girdle pain in pregnancy. A randomized controlled trial. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2006; 85(11):1320-6.
 16. Ozdemir S, Bebis H, Ortabag T, Acikel C. Evaluation of the efficacy of an exercise program for pregnant women with low back and pelvic pain: a prospective randomized controlled trial. Journal of advanced nursing 2015; 71(8):1926-39.
 17. Pekçetin S, Özdinç S, Ata H, Can HB, Elter K. Effect of telephone-supported ergonomic education on pregnancy-related low back pain. Women & health 2019; 59(3):294-304.
 18. Bastiaenen CH, de Bie RA, Vlaeyen JW, Goossens ME, Leffers P, Wolters PM, et al. Long-term effectiveness and costs of a brief self-management intervention in women with pregnancy-related low back pain after delivery. BMC Pregnancy and Childbirth 2008; 8:1-14.
 19. Eggen MH, Stuge B, Mowinckel P, Jensen KS, Hagen KB. Can supervised group exercises including ergonomic advice reduce the prevalence and severity of low back pain and pelvic girdle pain in pregnancy? A randomized controlled trial. Physical therapy 2012; 92(6):781-90.
 20. Haakstad LA, Bø K. Effect of a regular exercise programme on pelvic girdle and low back pain in previously inactive pregnant women: a randomized controlled trial. Journal of Rehabilitation Medicine 2015; 47:229-234.
 21. Stafne SN, Salvesen KÅ, Romundstad PR, Stuge B, MØRkved SI. Does regular exercise during pregnancy influence lumbopelvic pain? A randomized controlled trial. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2012; 91(5):552-9.
 22. Mørkved SI, Åsmund Salvesen K, Schei B, Lydersen S, Bø K. Does group training during pregnancy prevent lumbopelvic pain? A randomized clinical trial. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2007; 86(3):276-82.
 23. Kashanian M, Akbari Z, Alizadeh MH. The effect of exercise on back pain and lordosis in pregnant women. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2009; 107(2):160-1.
 24. Kluge J, Hall D, Louw Q, Theron G, Grové D. Specific exercises to treat pregnancy-related low back pain in a South African population. International Journal of Gynecology & Obstetrics 2011; 113(3):187-91.
 25. Ceprnja D, Gupta A. Does muscle energy technique have an immediate benefit for women with pregnancy‐related pelvic girdle pain?. Physiotherapy Research International 2019; 24(1):e1746.
 26. Mens JM, Snijders CJ, Stam HJ. Diagonal trunk muscle exercises in peripartum pelvic pain: a randomized clinical trial. Physical therapy 2000; 80(12):1164-73.
 27. Saleem Z, Khan AA, Farooqui SI, Yasmeen R, Rizvi J. Effect of exercise on inter-recti distance and associated low back pain among post-partum females: a randomized controlled trial. Journal of family & reproductive health 2021; 15(3):202.
 28. Haddad Mehrjerdi S, Moazzami M, Tara F. Effect of physioball selected exercise on low back pain, lumbar lordosis, strength and flexibility in pregnant women. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2016; 18(183):20-31.
 29. Carvalho AF, Dufresne SS, De Oliveira MR, Furlanetto KC, Dubois M, Dallaire M, et al. Effects of lumbar stabilization and muscular stretching on pain, disabilities, postural control and muscle activation in pregnant woman with low back pain. Eur J Phys Rehabil Med 2020; 56(3):297-306.
 30. Ehsani F, Sahebi N, Shanbehzadeh S, Arab AM, ShahAli S. Stabilization exercise affects function of transverse abdominis and pelvic floor muscles in women with postpartum lumbo-pelvic pain: a double-blinded randomized clinical trial study. International urogynecology journal 2020; 31:197-204.
 31. ElDeeb AM, Abd-Ghafar KS, Ayad WA, Sabbour AA. Effect of segmental stabilizing exercises augmented by pelvic floor muscles training on women with postpartum pelvic girdle pain: a randomized controlled trial. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation 2019; 32(5):693-700.
 32. Gutke A, Sjödahl J, Öberg B. Specific muscle stabilizing as home exercises for persistent pelvic girdle pain after pregnancy: a randomized, controlled clinical trial. Journal of rehabilitation medicine 2010; 42(10):929-35.
 33. Saleh MS, Botla AM, Elbehary NA. Effect of core stability exercises on postpartum lumbopelvic pain: A randomized controlled trial. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation 2019; 32(2):205-13.
 34. Stuge B, Lærum E, Kirkesola G, Vøllestad N. The efficacy of a treatment program focusing on specific stabilizing exercises for pelvic girdle pain after pregnancy: a randomized controlled trial. Manual Therapy 2006; 11(4):337-43.
 35. Teymuri Z, Hosseinifar M, Sirousi M. The effect of stabilization exercises on pain, disability, and pelvic floor muscle function in postpartum lumbopelvic pain: a randomized controlled trial. American journal of physical medicine & rehabilitation 2018; 97(12):885-91.
 36. Sakamoto A, Nakagawa H, Nakagawa H, Gamada K. Effects of exercises with a pelvic realignment device on low-back and pelvic girdle pain after childbirth: A randomized control study. Journal of Rehabilitation Medicine 2018; 50(10):914-9.
 37. Zahedpour F, Mohammadi M, Damavandi M, Agah J. The effect of core stability training on postpartum lumbar lordosis and low back pain in nulliparous women. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2017; 20(3):89-97.
 38. Adnan H, Ghous M, Ur Rehman SS, Yaqoob I. The effects of a static exercise program verses Swiss ball training for core muscles of the lower back and pelvic region in patients with low back pain after child delivery. A single blind randomized control trial. Journal of the Pakistan Medical Association 2021; 71(4):1-13.
 39. Figueira HA, de Souza Vale RG, Rodrigues WF, Figueira AA, Figueira JA, Dantas EH. Pregnancy-related low back pain relief after maximum static flexibility program. Health 2014; 6(21):2966.
 40. Backhausen MG, Tabor A, Albert H, Rosthøj S, Damm P, Hegaard HK. The effects of an unsupervised water exercise program on low back pain and sick leave among healthy pregnant women–A randomised controlled trial. PloS one 2017; 12(9):e0182114.
 41. Granath AB, Hellgren MS, Gunnarsson RK. Water aerobics reduces sick leave due to low back pain during pregnancy. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing 2006; 35(4):465-71.
 42. Kihlstrand M, Stenman B, Nilsson S, Axelsson O. Water-gymnastics reduced the intensity of back/low back pain in pregnant women. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 1999; 78(3):180-5.
 43. Rezaei Niaraki M, Pakniat H, Mafi M, Ranjkesh F. The effect of water exercise on pain intensity and disability in pregnant women with low back pain: A clinical trial. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2021; 24(5):78-86.
 44. Holden SC, Manor B, Zhou J, Zera C, Davis RB, Yeh GY. Prenatal yoga for back pain, balance, and maternal wellness: a randomized, controlled pilot study. Global advances in health and medicine 2019; 8:2164956119870984.
 45. Martins RF, Pinto e Silva JL. Treatment of pregnancy-related lumbar and pelvic girdle pain by the yoga method: a randomized controlled study. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2014; 20(1):24-31.
 46. Akmeşe ZB, Oran NT. Effects of progressive muscle relaxation exercises accompanied by music on low back pain and quality of life during pregnancy. Journal of midwifery & women's health 2014; 59(5):503-9.
 47. Sonmezer E, Özköslü MA, Yosmaoğlu HB. The effects of clinical pilates exercises on functional disability, pain, quality of life and lumbopelvic stabilization in pregnant women with low back pain: A randomized controlled study. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation 2021; 34(1):69-76.
 48. Aalishahi T, Maryam-Lotfipur-Rafsanjani S, Ghorashi Z, Sayadi AR. The effects of kinesio tape on low back pain and disability in pregnant women. Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research 2022; 27(1):41.
 49. Chamnankrom M, Manimmanakorn N, Manimmanakorn A, Kongwattanakul K, Hamlin MJ. Effects of elastic tape in pregnant women with low back pain: A randomized controlled trial. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation 2021; 34(1):111-9.
 50. Kalinowski P, Krawulska A. Kinesio taping vs. placebo in reducing pregnancy-related low back pain: a cross-over study. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research 2017; 23:6114.
 51. Ordahan B, Eriç Horasanlı J. Effectiveness of kinesiotaping in pregnant women with sacroiliac joint pain: A randomised controlled study. International Journal of Clinical Practice 2021; 75(9):e14432.
 52. Sabbour A, Omar H. The effect of Kinesiotaping therapy augmented with pelvic tilting exercises on low back pain in primigravidas during the third trimester. Bull Fac Phys Ther Cairo Univ 2011; 16(1):53-61.
 53. Mohamed EA, El-Shamy FF, Hamed H. Efficacy of kinesiotape on functional disability of women with postnatal back pain: a randomized controlled trial. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation 2018; 31(1):205-10.
 54. Kaplan Ş, Alpayci M, Karaman E, Çetin O, Özkan Y, İlter S, et al. Short-term effects of Kinesio Taping in women with pregnancy-related low back pain: a randomized controlled clinical trial. Medical science monitor: international medical journal of experimental and clinical research 2016; 22:1297.
 55. Hensel KL, Buchanan S, Brown SK, Rodriguez M. Pregnancy research on osteopathic manipulation optimizing treatment effects: the PROMOTE study. American journal of obstetrics and gynecology 2015; 212(1):108-e1.
 56. Licciardone JC, Buchanan S, Hensel KL, King HH, Fulda KG, Stoll ST. Osteopathic manipulative treatment of back pain and related symptoms during pregnancy: a randomized controlled trial. American journal of obstetrics and gynecology 2010; 202(1):43-e1.
 57. George JW, Skaggs CD, Thompson PA, Nelson DM, Gavard JA, Gross GA. A randomized controlled trial comparing a multimodal intervention and standard obstetrics care for low back and pelvic pain in pregnancy. American journal of obstetrics and gynecology 2013; 208(4):295-e1.
 58. Schwerla F, Rother K, Rother D, Ruetz M, Resch KL. Osteopathic manipulative therapy in women with postpartum low back pain and disability: a pragmatic randomized controlled trial. Journal of Osteopathic Medicine 2015; 115(7):416-25.
 59. Elden H, Östgaard HC, Glantz A, Marciniak P, Linnér AC, Olsén MF. Effects of craniosacral therapy as adjunct to standard treatment for pelvic girdle pain in pregnant women: a multicenter, single blind, randomized controlled trial. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2013; 92(7):775-82.
 60. Gausel AM, Kjærmann I, Malmqvist S, Andersen K, Dalen I, Larsen JP, et al. Chiropractic management of dominating one-sided pelvic girdle pain in pregnant women; a randomized controlled trial. BMC Pregnancy and Childbirth 2017; 17(1):1-8.
 61. Melkersson C, Nasic S, Starzmann K, Boström KB. Effect of foot manipulation on pregnancy-related pelvic girdle pain: a feasibility study. Journal of Chiropractic Medicine 2017; 16(3):211-9.
 62. Peterson CD, Haas M, Gregory WT. A pilot randomized controlled trial comparing the efficacy of exercise, spinal manipulation, and neuro emotional technique for the treatment of pregnancy-related low back pain. Chiropractic & Manual Therapies 2012; 20:1-13.
 63. Gausel AM, Dalen I, Kjærmann I, Malmqvist S, Andersen K, Larsen JP, et al. Adding chiropractic treatment to individual rehabilitation for persistent pelvic girdle pain 3 to 6 months after delivery: a pilot randomized trial. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2019; 42(8):601-7.
 64. Kamel DM, Raoof NA, Tantawy SA. Efficacy of lumbar mobilization on postpartum low back pain in Egyptian females: A randomized control trial. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation 2016; 29(1):55-63.
 65. Field T, Diego MA, Hernandez-Reif M, Schanberg S, Kuhn C. Massage therapy effects on depressed pregnant women. Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology 2004; 25(2):115-22.
 66. Issarata T, Lekskulchai O. The efficacy of Thai massage in relieving low back pain among pregnant women in the third trimester. Journal of thai traditional & Alternative Medicine 2013; 11(2):145-51.
 67. Lee HJ, Ko YL. Back massage intervention for relieving lower back pain in puerperal women: a randomized control trial study. International journal of nursing practice 2015; 21:32-7.
 68. Close C, Sinclair M, Mc Cullough J, Liddle D, Hughes C. A pilot randomised controlled trial (RCT) investigating the effectiveness of reflexology for managing pregnancy low back and/or pelvic pain. Complementary Therapies in Clinical Practice 2016; 23:117-24.
 69. Cheng HY, Shieh C, Wu BY, Cheng YF. Effect of acupressure on postpartum low back pain, salivary cortisol, physical limitations, and depression: a randomized controlled pilot study. J Tradit Chin Med 2020; 40(1):128-36.
 70. Yazdanpanahi Z, Ghaemmaghami M, Akbarzadeh M, Zare N, Azisi A. Comparison of the effects of dry cupping and acupressure at acupuncture point (BL23) on the women with postpartum low back pain (PLBP) based on short form McGill pain questionnaires in Iran: a randomized controlled trial. Journal of family & reproductive health 2017; 11(2):82.
 71. Akbarzadeh M, Ghaemmaghami M, Yazdanpanahi Z, Zare N, Azizi A, Mohagheghzadeh A. The effect dry cupping therapy at acupoint BL23 on the intensity of postpartum low back pain in primiparous women based on two types of questionnaires, 2012; a randomized clinical trial. International journal of community based nursing and midwifery 2014; 2(2):112.
 72. Alirezaei P, Pakniat H, Alizadeh A, Ranjkesh F. Effect of LI4 and LI11 electro- acupressure on pain intensity and disability in pregnant women with low‐back and pelvic pain: A randomized controlled trial. The Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility 2021; 24(9):58-69.
 73. Bishop A, Ogollah R, Bartlam B, Barlas P, Holden MA, Ismail KM, et al. Evaluating acupuncture and standard care for pregnant women with back pain: the EASE Back pilot randomised controlled trial (ISRCTN49955124). Pilot and feasibility studies 2016; 2:1-19.
 74. Guerreiro da Silva JB, Nakamura MU, Cordeiro JA, Kulay Jr L. Acupuncture for low back pain in pregnancy–a prospective, quasi-randomised, controlled study. Acupuncture in medicine 2004; 22(2):60-7.
 75. Ekdahl L, Petersson K. Acupuncture treatment of pregnant women with low back and pelvic pain--an intervention study. Scandinavian journal of caring sciences 2010; 24(1):175-82.
 76. Elden H, Ladfors L, Olsen MF, Ostgaard HC, Hagberg H. Effects of acupuncture and stabilising exercises as adjunct to standard treatment in pregnant women with pelvic girdle pain: randomised single blind controlled trial. Bmj 2005; 330(7494):761.
 77. Elden H, Fagevik‐Olsen M, Ostgaard HC, Stener‐Victorin E, Hagberg H. Acupuncture as an adjunct to standard treatment for pelvic girdle pain in pregnant women: randomised double‐blinded controlled trial comparing acupuncture with non‐penetrating sham acupuncture. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2008; 115(13):1655-68.
 78. Kvorning N, Holmberg C, Grennert L, Åberg A, Åkeson J. Acupuncture relieves pelvic and low‐back pain in late pregnancy. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2004; 83(3):246-50.
 79. Lund I, Lundeberg T, Lönnberg L, Svensson E. Decrease of pregnant women's pelvic pain after acupuncture: a randomized controlled single‐blind study. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2006; 85(1):12-9.
 80. Nicolian S, Butel T, Gambotti L, Durand M, Filipovic-Pierucci A, Mallet A, et al. Cost-effectiveness of acupuncture versus standard care for pelvic and low back pain in pregnancy: a randomized controlled trial. PLoS One 2019; 14(4):e0214195.
 81. Ogollah R, Bishop A, Lewis M, Grotle M, Foster NE. Responsiveness and minimal important change for pain and disability outcome measures in pregnancy-related low back and pelvic girdle pain. Physical Therapy 2019; 99(11):1551-61.
 82. Vas J, Cintado MC, Aranda‐Regules JM, Aguilar I, Rivas Ruiz F. Effect of ear acupuncture on pregnancy‐related pain in the lower back and posterior pelvic girdle: A multicenter randomized clinical trial. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2019; 98(10):1307-17.
 83. Wang SM, DeZinno P, Lin EC, Lin H, Yue JJ, Berman MR, et al. Auricular acupuncture as a treatment for pregnant women who have low back and posterior pelvic pain: a pilot study. American journal of obstetrics and gynecology 2009; 201(3):271-e1.
 84. Wedenberg K, Moen B, Norling Å. A prospective randomized study comparing acupuncture with physiotherapy for low‐back and pelvic pain in pregnancy. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2000; 79(5):331-5.
 85. Elden H, Hagberg H, Fagevik Olsen M, Ladfors L, Ostgaard HC. Regression of pelvic girdle pain after delivery: follow‐up of a randomised single blind controlled trial with different treatment modalities. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2008; 87(2):201-8.
 86. Bertuit J, Van Lint CE, Rooze M, Feipel V. Pregnancy and pelvic girdle pain: analysis of pelvic belt on pain. Journal of clinical nursing 2018; 27(1-2):e129-37.
 87. Heydari Z, Aminian G, Biglarian A, Shokrpour M, Mardani MA. Comparison of the modified lumbar pelvic belt with the current belt on low back and pelvic pain in pregnant women. Journal of Biomedical Physics & Engineering 2022; 12(3):309.
 88. Kalus SM, Kornman LH, Quinlivan JA. Managing back pain in pregnancy using a support garment: a randomised trial. BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology 2008; 115(1):68-75.
 89. Kordi R, Abolhasani M, Rostami M, Hantoushzadeh S, Mansournia MA, Vasheghani-Farahani F. Comparison between the effect of lumbopelvic belt and home based pelvic stabilizing exercise on pregnant women with pelvic girdle pain; a randomized controlled trial. Journal of back and musculoskeletal rehabilitation 2013; 26(2):133-9.
 90. Nilsson-Wikmar L, Holm K, Öijerstedt R, Harms-Ringdahl K. Effect of three different physical therapy treatments on pain and activity in pregnant women with pelvic girdle pain: a randomized clinical trial with 3, 6, and 12 months follow-up postpartum. Spine (Phila Pa 1976) 2005; 30(8):850-6.
 91. Keskin EA, Onur O, Keskin HL, Gumus II, Kafali H, Turhan N. Transcutaneous electrical nerve stimulation improves low back pain during pregnancy. Gynecologic and obstetric investigation 2012; 74(1):76-83.
 92. Feldthusen C, Fagevik Olsen M, Ejnell H, Elden H. Effects of a New Mattress and Pillow and Standard Treatment for Nightly Pelvic Girdle Pain in Pregnant Women: A Randomised Controlled Study. International Journal of Women's Health 2021: 1251-60.
 93. Díaz-Meco Conde R, Ruiz Ruiz B, Rubio Alonso M, Calvo-Lobo C, de Labra C, López-López D, et al. Influence of unstable shoes on women with lumbopelvic postpartum pain: randomized clinical trial. São Paulo medical journal 2021; 139:312-8.
 94. Rabiee M, Sarchamiee N. Frequency of low back pain in each pregnancy trimester and its related factors in pregnant women visiting Shaheed Mostafa Khomeini hospital in 2015. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2018; 20(12):32-9.
 95. Sydsjö A, Sydsjö G, Kjessler B. Sick leave and social benefits during pregnancy–a Swedish–Norwegian comparison. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 1997; 76(8):748-54.
 96. Liddle SD, Pennick V. Interventions for preventing and treating low‐back and pelvic pain during pregnancy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015(9).
 97. Gjestland K, Bø K, Owe KM, Eberhard-Gran M. Do pregnant women follow exercise guidelines? Prevalence data among 3482 women, and prediction of low-back pain, pelvic girdle pain and depression. British journal of sports medicine 2013; 47(8):515-20.
 98. Paige NM, Miake-Lye IM, Booth MS, Beroes JM, Mardian AS, Dougherty P, et al. Association of spinal manipulative therapy with clinical benefit and harm for acute low back pain: systematic review and meta-analysis. Jama 2017; 317(14):1451-60.
 99. Franke H, Franke JD, Belz S, Fryer G. Osteopathic manipulative treatment for low back and pelvic girdle pain during and after pregnancy: a systematic review and meta-analysis. Journal of bodywork and movement therapies 2017; 21(4):752-62.
 100. Hall H, Cramer H, Sundberg T, Ward L, Adams J, Moore C, et al. The effectiveness of complementary manual therapies for pregnancy-related back and pelvic pain: A systematic review with meta-analysis. Medicine 2016; 95(38).
 101. Khorsan R, Hawk C, Lisi AJ, Kizhakkeveettil A. Manipulative therapy for pregnancy and related conditions: a systematic review. Obstetrical & gynecological survey 2009; 64(6):416-27.
 102. Witt CM, Pach D, Brinkhaus B, Wruck K, Tag B, Mank S, et al. Safety of acupuncture: results of a prospective observational study with 229,230 patients and introduction of a medical information and consent form. Complementary Medicine Research 2009; 16(2):91-7.
 103. Adams D, Cheng F, Jou H, Aung S, Yasui Y, Vohra S. The safety of pediatric acupuncture: a systematic review. Pediatrics 2011; 128(6):e1575-87.
 104. Park J, Sohn Y, White AR, Lee H. The safety of acupuncture during pregnancy: a systematic review. Acupuncture in Medicine 2014; 32(3):257-66.
 105. Li R, Chen L, Lin X, Zhen R, Xu Y, Huang J, et al. Efficacy and safety of acupuncture for pregnancy-related low back pain: A systematic review and meta-analysis. Heliyon 2023.