اثرات انجماد شیشه‌ای بر بیان اینتگرین‌های αν و β3 در جنین موش سوری در مرحله لانه‌گزینی

نوع مقاله : اصیل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تشریح، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه علوم تشریح، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

3 دانشیار گروه علوم تشریح، مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی علوم تشریح، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

مقدمه: انجماد شیشه­ ای، یکی از مباحث مهم در زمینه تکنیک­ های کمک باروری (ART) به‌شمار می­رود. اینتگرین­ ها، عواملی مهم در زمینه لانه‌گزینی هستند. با توجه به اهمیت انجماد جنین، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات انجماد شیشه­ ای بر میزان بیان اینتگرین­ های να و 3β در فرآیند لانه‌گزینی موش سوری انجام شد.
روشکار: در این مطالعه برای دست‌یابی به 50 عدد بلاستوسیست از شاخ رحم موش­ های ماده 8-6 هفته، موش­ ها بعد از تحریک تخمک‌هایشان، یک شب در کنار موش نر 12-8 هفته از همان نژاد قرار گرفتند. صبح روز بعد، پلاک واژن مثبت­ ها جدا شدند. 98 ساعت بعد از تزریق HCG، جنین­ های به‌دست آمده به کمک روش flushing، به دو گروه انجمادی (30) و کنترل (20) تقسیم شدند. بلاستوسیست­ های انجمادی پس از دو مرحله آب گیری و انجماد به‌وسیله کرایوتاپ، تحت تأثیر محلول انجمادی فریز شدند. پس از مراحل ذوب و رقیق‌سازی، میزان بیان ژن اینتگرین­ های αν و 3β با روش RT-PCR تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS  (نسخه 24) و آزمون تی جفتی انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد.
یافته ­ها: نتایج نشان داد که میزان بیان ژن اینتگرین‌های αν و 3β پس از انجماد و ذوب در مقایسه با ژن رفرنس ACTB با گروه کنترل تفاوت معنی‌داری داشت (01/0>p).
نتیجه ­گیری: این مطالعه نشان داد که انجماد شیشه ­ای به‌وسیله کرایوتاپ با کاهش میزان بیان اینتگرین‌های αν و 3β، باعث آسیب به لانه‌گزینی جنین می ­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of vitrification on the expression of αν & β3 integrins in mouse blastocysts at the implantation stage

نویسندگان [English]

 • Hanna Pasandideh 1
 • Maryam Soleimannezhad 2
 • Shahram Darabi 3
 • Maryam Zamani 4
 • Seyed Amir Hosseini 2
1 M.Sc. student in Anatomical Sciences, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Anatomical Sciences, Cellular and Molecular Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
3 Associate Professor, Department of Anatomical Sciences, Cellular and Molecular Research Center, Research Institute for Prevention of Non-Communicable Diseases, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
4 B.Sc. student in Anatomical Sciences, Student Research Committee, Faculty of Medicine, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Vitrification is one of the most important topics in the field of assisted reproductive techniques (ART). Integrins are important factors in implantation. Considering the importance of embryo virtification, the present study was performed with aim to evaluate the effects of vitrification on the expression of integrins of αν & β3 in the implantation process of mice.
Methods: In this study, in order to obtain 50 blastocysts from the uterine horn of 6 to 8 week old female mice, after stimulation of their eggs, the mice were placed one night next to 8 to 12 week old male mice of the same race. The next morning, mice with a vaginal plaque were separated. 98 hours after HCG injection, by flushing method, the obtained embryos were divided into two groups of freeze (n=30) and control (n=20). Afterward, the blastocyst embryos were subjected to a freezing process consisting of two stages: dehydration and freezing, using a freezing solution. Following the thawing and dilution stages, the expression level of the obtained embryos was determined using the RT-PCR method. Data were analyzed by SPSS software (version 24) and Paired-t test. P<0.05 was considered statistically significant.
Results: The results showed the amount of αν and β3 integrins after freezing and melting had a significant difference compared to the ACTB reference gene with the control group (p<0.01).
Conclusion: This study showed that the vitrification by cryotype causes damage to the blastocysts by reducing the rate of integrin expression.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Assisted reproductive technique
 • Blastocyst
 • Implantation
 • Integrin
 • Vitrification
 1. Toner JP, Coddington CC, Doody K, Van Voorhis B, Seifer DB, Ball GD, et al. Society for Assisted Reproductive Technology and assisted reproductive technology in the United States: a 2016 update. Fertility and sterility 2016; 106(3):541-6.
 2. Hansen M, Kurinczuk JJ, Bower C, Webb S. The risk of major birth defects after intracytoplasmic sperm injection and in vitro fertilization. New England Journal of Medicine 2002; 346(10):725-30.
 3. Ludwig M, Diedrich K. Follow-up of children born after assisted reproductive technologies. Reproductive biomedicine online 2002; 5(3):317-22.
 4. Nagy ZP, Shapiro D, Chang CC. Vitrification of the human embryo: a more efficient and safer in vitro fertilization treatment. Fertility and sterility 2020; 113(2):241-7.
 5. Shi W, Xue X, Zhang S, Zhao W, Liu S, Zhou H, et al. Perinatal and neonatal outcomes of 494 babies delivered from 972 vitrified embryo transfers. Fertility and sterility 2012; 97(6):1338-42.
 6. Farhi J, Farhi J, Ben‐Haroush AV, Dresler H, Pinkas H, Sapir O, et al. Male factor infertility, low fertilisation rate following ICSI and low number of high‐quality embryos are associated with high order recurrent implantation failure in young IVF patients a. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2008; 87(1):76-80.
 7. Roy TK, Bradley CK, Bowman MC, McArthur SJ. Single-embryo transfer of vitrified-warmed blastocysts yields equivalent live-birth rates and improved neonatal outcomes compared with fresh transfers. Fertility and Sterility 2014; 101(5):1294-301.
 8. Clavero A, Castilla JA, Martinez L, Mendoza N, Fontes J, Maldonado V. Expression of integrin fraction and adhesion molecules on human granulosa cells and its relation with oocyte maturity and follicular steroidogenesis. Journal of assisted reproduction and genetics 2004; 21:187-95.
 9. Mimouni NE, Ialy-Radio C, Denizot AL, Lagoutte I, Frolikova M, Komrskova K, et al. Fertilization, but Not Post-Implantation Development, Can Occur in the Absence of Sperm and Oocyte Beta1 Integrin in Mice. International Journal of Molecular Sciences 2022; 23(22):13812.
 10. Cavagna M, Mantese JC. Biomarkers of endometrial receptivity—a review. Placenta 2003; 24:S39-47.
 11. Campbell K, Swann K. Ca2+ oscillations stimulate an ATP increase during fertilization of mouse eggs. Developmental biology 2006; 298(1):225-33.
 12. Wang B, Sheng JZ, He RH, Qian YL, Jin F, Huang HF. High expression of l‐selectin ligand in secretory endometrium is associated with better endometrial receptivity and facilitates embryo implantation in human being. American Journal of Reproductive Immunology 2008; 60(2):127-34.
 13. Roque M, Lattes K, Serra S, Sola I, Geber S, Carreras R, et al. Fresh embryo transfer versus frozen embryo transfer in in vitro fertilization cycles: a systematic review and meta-analysis. Fertility and sterility 2013; 99(1):156-62.
 14. Mozdarani H, Zarei Moradi S. Effect of Vitrification on Survival and Chromosomal Abnormalities of Frozen- Thawed 8-Cell Mouse Embryos. Journal of Rafsanjan University Of Medical Sciences 2005; 4(4):210-219.
 15. Miyake T, Kasai M, Zhu SE, Sakurai T, Machida T. Vitrification of mouse oocytes and embryos at various stages of development in an ethylene glycol-based solution by a simple method. Theriogenology 1993; 40(1):121-34.
 16. Larman MG, Sheehan CB, Gardner DK. Calcium-free vitrification reduces cryoprotectant-induced zona pellucida hardening and increases fertilization rates in mouse oocytes. Reproduction 2006; 131(1):53-61.
 17. Jashni H, Nasr esfahani M, Baharvand H, Ïmani H, Mardani M. Effect of vitrification on number and survival of in vitro produced bovine inner cell blastocytes. J Mazandaran Univ Med Sci 2004; 14(42):1-11
 18. de Oliveira Leme L, Dufort I, Spricigo JF, Braga TF, Sirard MA, Franco MM, et al. Effect of vitrification using the Cryotop method on the gene expression profile of in vitro–produced bovine embryos. Theriogenology 2016; 85(4):724-33.
 19. Morató R, Izquierdo D, Paramio MT, Mogas T. Survival and apoptosis rates after vitrification in cryotop devices of in vitro-produced calf and cow blastocysts at different developmental stages. Reproduction, Fertility and Development 2010; 22(7):1141-7.
 20. Huang CC, Lee TH, Chen SU, Chen HH, Cheng TC, Liu CH, et al. Successful pregnancy following blastocyst cryopreservation using super-cooling ultra-rapid vitrification. Human Reproduction 2005; 20(1):122-8.
 21. Wikland M, Hardarson T, Hillensjö T, Westin C, Westlander G, Wood M, et al. Obstetric outcomes after transfer of vitrified blastocysts. Human Reproduction 2010; 25(7):1699-707.
 22. Vanderzwalmen P, Ectors F, Grobet L, Prapas Y, Panagiotidis Y, Vanderzwalmen S, et al. Aseptic vitrification of blastocysts from infertile patients, egg donors and after IVM. Reproductive biomedicine online 2009; 19(5):700-7.
 23. Schoolcraft WB, Katz-Jaffe MG. Comprehensive chromosome screening of trophectoderm with vitrification facilitates elective single-embryo transfer for infertile women with advanced maternal age. Fertility and sterility 2013; 100(3):615-9.
 24. Park SY, Kim EY, Cui XS, Tae JC, Lee WD, Kim NH, et al. Increase in DNA fragmentation and apoptosis-related gene expression in frozen-thawed bovine blastocysts. Zygote 2006; 14(2):125-31.