همانژیواندوتلیال کبدی مادرزادی در همراهی با پلی‌هیدروآمنیوس خفیف مادر در زمان بارداری: یک گزارش مورد

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 دانشیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 دستیار تخصصی زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 کارشناس کتابداری، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: همانژیوم کبدی در دوران نوزادی یک توده خوش‌خیم است که می‌تواند با عوارض تهدید کننده حیات مانند نارسایی قلبی با برون‌ده بالا، ایجاد سندرم کازاباخ مریت یا هیدروپس همراه باشد. در مواردی که علل دیگر جنینی، مادری و جفتی برای پلی‌هیدروآمنیوس وجود نداشته باشد، باید به فکر همانژیوم کبدی بود. در این گزارش یک مورد بزرگ همانژیواندوتلیومای کبدی نوزادی عارضه‌دار شده با پلی‌هیدروآمنیوس خفیف مطرح می‌شود که با مداخله و درمان به‌موقع سبب بهبود شیرخوار گردید.
معرفی بیمار: بیمار خانم 35 ساله بارداری دوم با سابقه یک‌بار سزارین قبلی بود که با شروع پلی‌هیدروآمنیوس خفیف در هفته 27 بارداری مراجعه کرد و برای جنین تشخیص توده کبدی هیپو اکو و هتروژن حاوی کانون‌های ریز اکوژن کلسیفیه به ابعاد 61*56 میلی‌متر در خلف لوب راست کبد داده شد. در 36 هفته بارداری سزارین برنامه‌ریزی شده انجام شد و پس از بررسی­ها و تصویربرداری‌های لازم، نوزاد تحت جراحی قرار گرفت و توده مذکور جراحی شد و در گزارش پاتولوژی Hepatic Hemangioendothelioma به تأیید رسید و به‌علت وجود رزیدو، تحت درمان با اینترفرون قرار گرفت. در پیگیری نوزاد کاملاً بهبود یافته و رشد و تکامل طبیعی داشت.
نتیجه‌گیری: در صورت تشخیص پلی‌هیدروآمنیوس و توده اکوژن با منشأ احتمالی در کبد جنین باید همانژیومای کبدی مدنظر قرار گیرد و برای جلوگیری از وقوع عوارض شدید قلبی عروقی، بررسی بالینی و در صورت لزوم مداخله زودرس انجام گیرد و جهت جلوگیری از عوارض شدید نوزادی به محض رسیده شدن ریه‌های جنین، اقدام به ختم بارداری شود و اقدامات اورژانس بلافاصله بعد از زایمان انجام گیرد. به‌دلیل اینکه بسیاری از موارد این تومور قابل درمان هستند که در این موارد می‌بایست آمادگی لازم را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Congenital liver hemangioendothelioma complicated with mild polyhydramnios during pregnancy: A case report

نویسندگان [English]

 • Marzieh Lotfalizadeh 1
 • Habibeh Ahmadi 2
 • Mansoureh Mohammadnezhad 3
1 Associate Professor, Department of Obstetrics and gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
3 B.Sc. of Medical Library, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Hepatic Hemangioma in infants is a mass with good prognosis which can be followed by life threatening complications such as heart failure with high output, Kasabach-Merritt Syndrome and hydrops. In other cases with no fetal, maternal and placental causes for poly hydramnios, hepatic Hemangioma should be considered. In this report, a case of large infant's liver hemangioendothelioma complicated with mild polyhydramnios is presented that led to the improvement of infant by intervention and timely treatment.
Case presentation: The patient was a 35 years old woman para 2 with one previous cesarean section. She referred with mild Poly hydramnios in 27th week of gestation. A 56×61 mm sized hypo echogenic & hetrogenic hepatic mass contained with  micro calcification particles in the posterior right liver lobe was diagnosed for the fetus. At 36th week of gestation, planned cesarean was done. After urgent ultrasound, the baby was operated and resection of the tumor was performed. Pathological report showed hepatic hemangioendothelioma. The infant undergone ……. treatment due to the residue. During next follow up, baby was completely recovered and had normal growth & development.
Conclusion: In the cases of diagnosis of poly hydramnios and echogenic mass probably with hepatic origin, then Hepatic Hemangioendothelioma may be considered for the infant. Clinical evaluation and early intervention if needed should be performed to prevent cardiovascular complication, and pregnancy termination should be performed to prevent infantile sever complication as soon as lung maturation. Urgent surveillance should be performed immediately after delivery. We should have needed preparation because this tumor is treatable in many cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hemangioendothelioma (hepatic hemangioma)
 • Neonatal complications
 • Polyhydramnios
 1. Boon LM, Burrows PE, Paltiel HJ, Lund DP, Ezekowitz RA, Folkman J, et al. Hepatic vascular anomalies in infancy: a twenty-seven-year experience. The Journal of pediatrics 1996; 129(3):346-54.
 2. Burrows PE, Laor T, Paltiel H, Robertson RL. Diagnostic imaging in the evaluation of vascular birthmarks. Dermatologic clinics 1998; 16(3):455-88.
 3. Mueller BU, Mulliken JB. The infant with a vascular tumor. InSeminars in perinatology 1999; 23(4):332-340.
 4. Golan A, Wolman I, Sagi J, Yovel I, David MP. Persistence of polyhydramnios during pregnancy–its significance and correlation with maternal and fetal complications. Gynecologic and obstetric investigation 1994; 37(1):18-20.
 5. Many A, Hill LM, Lazebnik N, Martin JG. The association between polyhydramnios and preterm delivery. Obstetrics & Gynecology 1995; 86(3):389-91.
 6. Abele H, Starz S, Hoopmann M, Yazdi B, Rall K, Kagan KO. Idiopathic polyhydramnios and postnatal abnormalities. Fetal diagnosis and therapy 2012; 32(4):251-5.
 7. Von Schweinitz D, Glüer S, Mildenberger H. Liver tumors in neonates and very young infants: diagnostic pitfalls and therapeutic problems. European journal of pediatric surgery 1995; 5(02):72-6.
 8. Franchi-Abella S, Gorincour G, Avni F, Guibaud L, Chevret L, Pariente D. Hepatic haemangioma—prenatal imaging findings, complications and perinatal outcome in a case series. Pediatric radiology 2012; 42(3):298-307.
 9. Dobanovački D, Vučković N, Marinković S, Kolarović J, Stefanović-Saravolac S. Infantile hepatic hemangioendothelioma: Report of two cases. Archive of Oncology 2013; 21(2):72-6.
 10. Gonen R, Fong K, Chiasson DA. Prenatal sonographic diagnosis of hepatic hemangioendothelioma with secondary nonimmune hydrops fetalis. Obstetrics and gynecology 1989; 73(3 Pt 2):485-7.