شیوع و پیامدهای مرتبط با خشونت جنسی در زنان حوالی منوپوز و بعد از آن: یک مطالعه مرور سیستماتیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دکترای بهداشت باروری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات سلامت مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران.

3 استادیار گروه مامایی، دانشکده علوم پزشکی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

4 استادیار گروه مامایی، مرکز تحقیقات سلامت مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بندرعباس، ایران

چکیده

مقدمه: خشونت جنسی می‌تواند در هر لحظه از زندگی زنان اتفاق بیفتد و صدمات جسمی، روانی و عاطفی زیادی را به آنها وارد نماید. خشونت جنسی زنان حوالی منوپوز پیامدهای نامطلوب‌تری را برای زنان میانسال، خانواده آنها و جامعه به‌دنبال دارد. مطالعه مروری حاضر با هدف بررسی شیوع و پیامدهای مرتبط با خشونت جنسی در زنان حوالی منوپوز و بعد از آن انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه مروری سیستماتیک، جهت یافتن مقالات مرتبط بانک‌های اطلاعاتی معتبر علمی نظیر PubMed، Scopus، Web of Science، ProQuest، SID و Magiran با استفاده از کلمات ­کلیدی مرتبط جستجو انجام شد. تمام مقالات فارسی و انگلیسی از تاریخ 31 ژانویه 2010 تا 31 ژانویه 2020 که خشونت جنسی را در زنان حوالی منوپوز بررسی کرده بودند؛ وارد مطالعه شدند. تمام مطالعات مشاهده‌ای، از جمله مطالعات توصیفی، توصیفی- تحلیلی، موردی- شاهدی و هم‌گروهی در این مطالعه قرار گرفتند. ارزیابی مقالات بر اساس معیار استروب صورت گرفت. مقالاتی که از کیفیت خوبی برخوردار بودند، وارد مطالعه شدند.
یافته‌ها: در این مطالعه 485 مقاله مورد بررسی قرار گرفت که ۷ مقاله شرایط ورود به مطالعه را داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان شیوع خشونت جنسی در زنان نژادهای مختلف، متغیر بود و با تحصیلات، وضعیت اقتصادی، مصرف سیگار و الکل در ارتباط بود. در زنان حوالی منوپوز دچار خشونت جنسی، خطر پرفشاری خون، بالا بودن نورواندوکرین‌ها و سیتوکین‌های پیش‌التهابی وجود داشت. به‌علاوه افزایش علائم منوپوز مانند مشکلات ادراری، اختلالات خواب، علائم افسردگی و اضطراب، مشکلات واژینال و اختلال عملکرد جنسی با خشونت جنسی ارتباط داشت.
نتیجه‌گیری: خشونت جنسی پیامدهای فیزیکی و روانی زیانباری را برای زنان میانسال به‌دنبال دارد. بنابراین، نتایج این تحقیق می‌تواند راهنمایی برای برنامه­ریزان سلامت باشد تا با ارائه برنامه­های مشاوره­ای لازم، بتوانند به کاهش این معضل بهداشتی- اجتماعی و رفع مشکلات ناشی از آن به زنان میانسال کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence and consequences related to sexual violence in perimenopausal women and beyond: A systematic review

نویسندگان [English]

 • Mahboubeh Hajifoghaha 1
 • Shiva Alizadeh 2
 • Seyedeh Samira Mokhlesi 3
 • Fatemeh Dabiri 4
1 Ph.D. in Reproductive Health, School of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Midwifery, Mother and Child Health Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Midwifery, School of Medical Sciences, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Midwifery, Mother and Child Health Research Center, Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Sexual violence can occur at any time in women's life and cause much physical, psychological and emotional harm for them. Sexual violence against perimenopausal women has more adverse consequences for middle-aged women, their families and society. The present review study was conducted with aim to investigate prevalence and consequences related to sexual violence in perimenopausal women and beyond.
Methods: In this systematic review study, to find the related studies, scientific databases such as PubMed, Scopus, Web of Science, ProQuest, SID, and Magiran were searched using the related keywords. All Persian and English articles from January 31, 2010 to January 31, 2020 that studied sexual violence in perimenopausal women were included in this study. All observational studies including descriptive, descriptive-analytical, case-control and cohort studies entered in this study. Articles were evaluated according to Strobe criteria. Good quality articles were included in this systematic review.
Results: In this study, 482 articles were reviewed, of which 7 articles met the inclusion criteria. The results of this study showed that the prevalence of sexual violence in women varied between different races and was associated with education, economic status, smoking and alcohol consumption. There was a risk of hypertension, elevated neuroendocrines, and proinflammatory cytokines in perimenopausal women with sexual violence. Also, increased menopausal symptoms such as urinary symptoms, sleep disorders and symptoms of depression and anxiety, vaginal problems and sexual dysfunction were associated with sexual violence.
Conclusion: Sexual violence has harmful physical and psychological consequences for middle-aged women. Therefore, the results of this study can be a guide for health planners to reduce this health-social problem and solve the related problems by providing the necessary counseling programs in middle-aged women.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perimenopausal women
 • Sexual violence
 • Systematic review
 1. World Health Organization. UNFPA, World bank. Trends in maternal mortality 1990; 2008(2010):1.
 2. World Health Organization. Defining sexual health: report of a technical consultation on sexual health, 28-31 January 2002, Geneva. World Health Organization; 2006.
 3. Alizadeh S, Riazi H, Majd HA, Ozgoli G. Sexual health and its related factors among Iranian pregnant women: A review study. AIMS Medical Science 2019; 6(4):296-317.
 4. Areskoug-Josefsson K, Schindele AC, Deogan C, Lindroth M. Education for sexual and reproductive health and rights (SRHR): a mapping of SRHR-related content in higher education in health care, police, law and social work in Sweden. Sex Education 2019; 19(6):720-9.
 5. DeGue S, Valle LA, Holt MK, Massetti GM, Matjasko JL, Tharp AT. A systematic review of primary prevention strategies for sexual violence perpetration. Aggression and violent behavior 2014; 19(4):346-62.
 6. Khanbabaei Gol M, Mobaraki-Asl N, Ghavami Z, Zharfi M, Mehdinavaz Aghdam A. Sexual violence against mastectomy women improved from breast cancer. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2019; 22(5):52-60.
 7. Nejatizade AA, Roozbeh N, Yabandeh AP, Dabiri F, Kamjoo A, Shahi A. Prevalence of domestic violence on pregnant women and maternal and neonatal outcomes in Bandar Abbas, Iran. Electronic physician 2017; 9(8):5166-71.
 8. Bows H. Sexual violence against older people: A review of the empirical literature. Trauma, Violence, & Abuse 2018; 19(5):567-83.
 9. Breiding MJ. Prevalence and characteristics of sexual violence, stalking, and intimate partner violence victimization—National Intimate Partner and Sexual Violence Survey, United States, 2011. Morbidity and mortality weekly report. Surveillance summaries (Washington, DC: 2002) 2014; 63(8):1.
 10. Tadayon M, Hatami-Manesh Z, Sharifi N, Najar S, Saki A, Pajohideh Z. The relationship between function and sexual satisfaction with sexual violence among women in Ahvaz, Iran. Electronic physician 2018; 10(4):6608-15.
 11. El Khoudary SR, Greendale G, Crawford SL, Avis NE, Brooks MM, Thurston RC, et al. The menopause transition and women's health at midlife: a progress report from the Study of Women's Health Across the Nation (SWAN). Menopause (New York, NY) 2019; 26(10):1213-27.
 12. Heidari M, Ghodusi M, Rafiei H. Sexual self-concept and its relationship to depression, stress and anxiety in postmenopausal women. Journal of menopausal medicine 2017; 23(1):42-8.
 13. Schwartz B. Sexual assault and the menopause experience. Contemporary OB/GYN 2019; 64(1):38-9.
 14. Shirvani M, Heidari M. Quality of life in postmenopausal female members and non-members of the elderly support association. Journal of menopausal medicine 2016; 22(3):154-60.
 15. Kingsberg SA, Rezaee RL. Hypoactive sexual desire in women. Menopause 2013; 20(12):1284-300.
 16. Scavello I, Maseroli E, Di Stasi V, Vignozzi L. Sexual health in menopause. Medicina 2019; 55(9):559.
 17. Cabral PU, Canário AC, Spyrides MH, Uchôa SA, Eleutério Jr J, Amaral RL, et al. Influence of menopausal symptoms on sexual function in middle-aged women. Revista brasileira de ginecologia e obstetricia: revista da Federacao Brasileira das Sociedades de Ginecologia e Obstetricia 2012; 34(7):329-34.
 18. Chedraui P, Pérez-López FR, Sánchez H, Aguirre W, Martínez N, Miranda O, et al. Assessment of sexual function of mid-aged Ecuadorian women with the 6-item Female Sexual Function Index. Maturitas 2012; 71(4):407-12.
 19. Alizadeh S, Riazi H, Majd HA, Ozgoli G. The effect of sexual health education on sexual activity, sexual quality of life, and sexual violence in pregnancy: a prospective randomized controlled trial. BMC pregnancy and childbirth 2021; 21(1):1-11.
 20. Mann R, Horsley P, Barrett C, Tinney J. Norma's Project. A Research Study into the Sexual Assault of Older Women in Australia. La Trobe University; 2014.
 21. Vandenbroucke JP, von Elm E, Altman DG, Gøtzsche PC, Mulrow CD, Pocock SJ, et al. Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration. Ann Intern Med 2007; 147(8):W163-94..
 22. Poorolajal J, Cheraghi Z, Irani AD, Rezaeian S. Quality of cohort studies reporting post the Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) statement. Epidemiology and health 2011; 33.
 23. Adams AD, Benner RS, Riggs TW, Chescheir NC. Use of the STROBE checklist to evaluate the reporting quality of observational research in obstetrics. Obstetrics & Gynecology 2018; 132(2):507-12.
 24. Mitchell ES, Woods NF. Depressed mood during the menopausal transition: is it reproductive aging or is it life?. Women's midlife health 2017; 3(1):11.
 25. Thurston RC, Chang Y, Matthews KA, Von Känel R, Koenen K. Association of sexual harassment and sexual assault with midlife women’s mental and physical health. JAMA internal medicine 2019; 179(1):48-53.
 26. Gibson CJ, Huang AJ, McCaw B, Subak LL, Thom DH, Van Den Eeden SK. Associations of intimate partner violence, sexual assault, and posttraumatic stress disorder with menopause symptoms among midlife and older women. JAMA internal medicine 2019; 179(1):80-7.
 27. Vegunta S, Kuhle C, Kling JM, Files J, Kapoor E, David PS, et al. Effects of Recent Abuse on Menopausal Symptom Bother: Results from the Data Registry on Experiences of Aging, Menopause and Sexuality (DREAMS). Inmenopause-the Journal of the North American Menopause Society 2015; 22(12):1380.
 28. Gibson CJ, Lisha NE, Walter LC, Huang AJ. Interpersonal trauma and aging-related genitourinary dysfunction in a national sample of older women. American journal of obstetrics and gynecology 2019; 220(1):94-e1.
 29. Boyd BA, Gibson CJ, Van Den Eeden SK, McCaw B, Subak LL, Thom D, et al. Interpersonal trauma as a marker of risk for urinary tract dysfunction in midlife and older women. Obstetrics and gynecology 2020; 135(1):106-12.
 30. Sourinejad H, Homauni M, Ahmadinia H, Najari P, Bodaghi F, Shayan A. Investigating the Relationship Between Domestic Violence and Severity of Menopausal Symptoms and Quality of Life in Postmenopausal Women Referring To Women Clinics of Fatemiyeh Hospital In Hamadan, 2016. Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences 2017; 4(7):1798-804.
 31. Symes L, McFarlane J, Frazier L, Henderson-Everhardus MC, McGlory G, Watson KB, et al. Exploring violence against women and adverse health outcomes in middle age to promote women's health. Critical care nursing quarterly 2010; 33(3):233-43.
 32. Thurston RC, Chang Y, Derby CA, Bromberger JT, Harlow SD, Janssen I, et al. Abuse and subclinical cardiovascular disease among midlife women: the study of women’s health across the nation. Stroke 2014; 45(8):2246-51.
 33. Luoma ML, Koivusilta M, Lang G, Enzenhofer E, Donder L, Verté D, et al. Prevalence study of abuse and violence against older women: results of a multi-cultural survey conducted in Austria, Belgium, Finland, Lithuania, and Portugal. National Institute for Health and Welfare; 2011.
 34. Krug EG, Mercy JA, Dahlberg LL, Zwi AB. The world report on violence and health. The lancet 2002; 360(9339):1083-8.
 35. Aghakhani N, Eftekhari A, Zare Kheirabad A, Mousavi E. Study of the effect of various domestic violence against women and related factors in women who referred to the Forensic Medical Center in Urmia city-Iran 2012-2013. Scientific Journal of Forensic Medicine 2012; 18(2):69-78.
 36. World Health Organization. World report on violence and health: summary. Geneva: World Health Organization. This page has been left blank intentionally; 2002.
 37. Mohamadi S, Shahoei R, Soofizadeh N. Relationship of domestic violence from husband and preeclampsia in postpartum women referred to Sanandaj medical education center in 2017. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2021; 24(2):71-9.
 38. Janghorban R, Latifnejad Roudsari R, Taghipour A, Abbasi M. A review of the concept and structure of sexual and reproductive rights in international human rights documents. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2014; 17(100):16-26.
 39. Haji Foghaha M, Golozar S, Alizadeh S. Female genital mutilation: religious coercion or cultural requirement?. Iran J Obstet Gynecol Infertil 2016; 19(25):8-16.