گزارش یک مورد حاملگی اکتوپیک در شاخ فرعی غیر ارتباطی رحم تک‌شاخ

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، تربت‌حیدریه، ایران.

3 دستیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: ناهنجاری‌های رحمی در نتیجه اختلال در تشکیل، تکامل و یا نقص در اتصال جوانه­های مولرین در دوره جنینی ایجاد شده و میزان شیوع این اختلالات 4-2% در جمعیت زنان سن باروری گزارش شده است. رحم تک­شاخ، یکی از انواع ناهنجاری­های رحمی است که در آن یکی از مجاری مولرین رشد طبیعی داشته و لذا یک کاویتی نرمال به همراه لوله رحمی و سرویکس تشکیل می­شود، ولی درجات متنوع از اختلال رشد در دیگر مجرای مولرین (از عدم رشد تا وجود شاخ فرعی با یا بدون کاویتی و..) دیده می­شود. از عوارض اختلالات تکاملی رحم، حاملگی در شاخ فرعی می باشد.
معرفی بیمار: بیمار خانم 17 ساله پرایمی گراوید با حاملگی اکتوپیک در شاخ فرعی بود که به اشتباه به‌عنوان حاملگی خارج رحمی در لوله نرمال تحت درمان با متوتروکسات قرار گرفته و به علت حاملگی اکتوپیک پایدار و عدم پاسخ به متوتروکسات، جهت درمان جراحی ارجاع شده بود. بیمار تحت لاپاروسکوپی قرار گرفت و سپس با تشخیص حاملگی در شاخ فرعی، محصولات حاملگی و لوله سمت چپ برداشته و تخمدان چپ حفظ گردید. بیمار پس از 2 روز با حال عمومی خوب مرخص گردید.
نتیجه‌گیری: در موارد تشخیص اولیه حاملگی خارج رحمی، باید فالوآپ دقیق از جهت کاهش سیر تیتراژ BHCG انجام شود و در صورت هرگونه افزایش یا در صورت ثابت بودن مقدار BHCG علی‌رغم درمان کامل با متوتروکسات، بررسی­های بیشتر از طریق سونوگرافی، MRI، لاپاروسکوپی و هیستروسکوپی جهت تشخیص ناهنجاری­های رحمی انجام شود و وجود شاخ فرعی رحم در موارد حاملگی خارج رحمی پایدار علی‌رغم نادر بودن، به‌عنوان بودن یکی از موارد محتمل مدنظر قرار گیرد و با آمادگی قبلی، بیمار به اتاق عمل فرستاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Report of a case of ectopic pregnancy in non-communicating rudimentary horn of unicornuate uterus

نویسندگان [English]

 • Seyede Houra Mousavi Vahed 1
 • Mahsa Dehghani 2
 • Seyedeh Azam Pourhoseini 1
 • Rahele Ebrahimi 3
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 M.Sc. of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Torbate Heydariyyeh University of Medical Sciences, Torbate Heydariyyeh, Iran.
3 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Uterine anomalies are caused by impairment in the formation, evolution, or defect in the connection of Mullerian bud in the embryonic period, and the prevalence of these disorders is 2% to 4% in the population of women of reproductive age. Unicornuate uterus is one of the types of uterine anomalies in which one of the Mullerian ducts has normal growth, and therefore a normal cavity is formed along with the uterine and vascular tract, but different degrees of growth disturbance is seen in the other Mullerian duct (from no growth to existence of rudimentary horn with or without cavity and so on). One of the complications of uterine development disorders is pregnancy in rudimentary horn.
Case presentation: The patient was a 17-year-old woman with ectopic pregnancy in non-communicating rudimentary horn of unicornuate uterus that was mistakenly diagnosed as an ectopic pregnancy in a normal fallopian tube and treated with methotrexate and was referred as a persistent ectopic pregnancy and no response to methotrexate for surgical treatment. The patient underwent laparoscopy and then with diagnosis of pregnancy in the unrelated anterior horn, the pregnancy products and the left tube were removed and the left ovary was preserved. The patient was discharged after 2 days with good general condition.
Conclusion: In the case of initial diagnosis of ectopic pregnancy, precise follow-up should be performed in terms of decrease in beta-HCG circulation; in the case of no increase in beta-HCG or if beta-HCG was stable despite methotrexate treatment, further investigations through Ultrasound, MRI, laparoscopy, and hysteroscopy be performed to diagnose uterine anomalies. The presence of uterine rudimentary horn in cases of stable ectopic pregnancy, despite being rare should be considered as one of the possible cases and the patient is transferred to operation room with previous preparation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ectopic pregnancy
 • Mullerian anomalies
 • Unicornuate uterus
 1. Shahid A, Olowu O, Kandasamy G, O'Donnell C, Odejinmi F. Laparoscopic management of a 16-week ruptured rudimentary horn pregnancy: a case and literature review. Arch Gynecol Obstet 2010; 282(2):121-5.
 2. Tufail A, Hashmi HA. Ruptured ectopic pregnancy in rudimentary horn of the uterus. J Coll Physicians Surg Pak 2007; 17(2):105-6.
 3. Dhar H. Rupture of non-communicating rudimentary uterine horn pregnancy. J Coll Physicians Surg Pak 2008; 18(1):53-4.
 4. Hassan MA, Lavery SA, Trew GH. Congenital uterine anomalies and their impact on fertility. Women’s Health  2010; 6(3):443-61.
 5. Lai YJ, Lin CH, Hou WC, Hwang KS, Yu MH, Su HY. Pregnancy in a noncommunicating rudimentary horn of a unicornuate uterus: Prerupture diagnosis and management. Taiwan J Obstet Gynecol 2016; 55(4):604-6.
 6. Chen Y, MA X, TU Y, LIU Y, PAN Y. Application of three dimensional ultrasound in diagnosis of rudimentary uterine horn pregnancy in first trimester. Chinese Journal of Medical Ultrasound (Electronic Edition) 2013; 3:50-53.
 7. Contreras KR, Rothenberg JM, Kominiarek MA, Raff GJ. Hand-assisted laparoscopic management of a midtrimester rudimentary horn pregnancy with placenta increta: a case report and literature review. J Minim Invasive Gynecol 2008; 15(5):644-8.
 8. Chopra S, Keepanasseril A, Rohilla M, Bagga R, Kalra J, Jain V. Obstetric morbidity and the diagnostic dilemma in pregnancy in rudimentary horn: retrospective analysis. Arch Gynecol Obstet 2009; 280(6):907-10.