گزارش یک مورد بارداری محل انسزیون درمان شده با متوتروکسات

نوع مقاله : گزارش مورد

نویسندگان

1 استادیار گروه زنان و مامایی، مرکز تحقیقات سلامت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

2 رزیدنت زنان، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: حاملگی نابجا در اسکار سزارین، نادر بوده و در صورت عدم درمان زودهنگام، با عوارض بالایی همراه است. در بین روش­های درمانی، درمان انتظاری با بالاترین میزان شکست و عارضه همراه است. تزریق متوتروکسات سیستمیک در صورتی‌که علائم حیاتی پایدار بوده و در صورت سطح تیتراژ BHCGکمتر از 5000، سن حاملگی کمتر از 8 هفته و عدم وجود قلب جنین، با موفقیت بالایی همراه است و نسبت به روش­های جراحی باعث حفظ باروری می­گردد. در این مقاله، یک مورد حاملگی نابجا در اسکار سزارین که با یک دوز متوتروکسات تحت درمان قرار گرفت و بهبود یافت، گزارش می‌شود.
معرفی بیمار: بیمار خانم 33 ساله با حاملگی سوم، دارای دو فرزند حاصل سزارین با سن بارداری 7 هفته و 4 روز بود که با درد شکم، لکه‌بینی و سونوگرافی ترانس واژینال مبنی بر یک ساک حاملگی در محل اسکار سزارین و تیتراژ BHCG 3900 بستری شد و با توجه به شرایط بالینی، بیمار کاندید درمان طبی شد و یک دوز متوتروکسات عضلانی دریافت کرد و پس از آن تیتراژ BHCG کاهش پیشرونده داشت و بیمار با حال عمومی خوب مرخص شد.
نتیجه‌گیری: درمان طبی بارداری نابجا در اسکار سزارین علاوه بر اثربخشی و کاهش عوارض، باعث حفظ باروری در بیمار می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A case report of pregnancy at incision site treated with methotrexate

نویسندگان [English]

 • Somayeh Moein Darbari 1
 • Azadeh Shourvi 2
 • Asieh Maleki 1
1 Assistant Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Women's Health Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
2 Resident, Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Cesarean scar ectopic pregnancy is rare and is associated with serious complications if not treated early. Among treatment methods, the expectant treatment is associated with high risk for failure and complications. In patients with stable beta-human chorionic gonadotropin (βhCG) titers < 5000, gestational age < 8 weeks, and absence of fetal heart tones, administration of systemic methotrexate is associated with high success rate compared to surgical methods, and it is more likely to preserve fertility. In this article, we present a case of cesarean scar ectopic pregnancy treated with a single dose of methotrexate.
Case presentation: The patient was a 33-year-old woman (gravidity: 3, parity: 2, gestation: 7 weeks and 4 days) with history of two cesarean sections. She was admitted with abdominal pain, spotting, transvaginal ultrasonography based on a gestational sac implanted in cesarean scar, and βhCG titers of 3900. According to the patient's clinical condition, she was candidate for medical treatment and received one dose of methotrexate, then βhCG titers progressively reduced, and the patient was discharged in good general condition.
Conclusion: Medical treatment of cesarean scar ectopic pregnancy, in addition to efficacy and reduction of complications, can preserve fertility in the patient.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ectopic pregnancy
 • Cesarean scar
 • Methotroxate
 1. Al-Hashimi S, Maiti S, Macfoy D. Successful conservative management of ectopic pregnancy in caesarean section scar. BMJ Case Rep 2012; 2012:23.
 2. Ash A, Smith A, Maxwell D. Caesarean scar pregnancy. BJOG 2007; 114(3):253-63.
 3. Bodur S, Ozdamar O, Kilic S, Gun I. The efficacy of the systemic methotrexate treatment in caesarean scar ectopic pregnancy: a quantitative review of English literature. J Obstet Gynaecol 2015; 35(3):290-6.
 4. Wang CB, Tseng CJ. Primary evacuation therapy for cesarean scar pregnancy: three new cases and review. Ultrasound Obstet Gynecol 2006; 27(2):222-6.
 5. Sieczko D, Edwards H, Heggs K, White D. Caesarean scar ectopic pregnancy: a case report. Ultrasound 2014; 22(2):126-8.
 6. Phupong V, Narasethkamol A, Ultchaswadi P. Pregnancy in caesarean section scar. J Obstet Gynaecol 2011; 31(3):204-6.
 7. Sum TK, Wong SH, Tai CM, Ng TK. An ectopic pregnancy in a previous caesarean section scar: treatment with systemic methotrexate and uterine artery embolisation. J Obstet Gynaecol 2000; 20(3):328.
 8. Chuang J, Seow KM, Cheng WC, Tsai YL, Hwang JL. Conservative treatment of ectopic pregnancy in a caesarean section scar. BJOG 2003; 110(9):869-70.
 9. Washburn EE, Pocius K, Carusi D. Outcomes of nonsurgical versus surgical treatment of cesarean scar pregnancies in the first trimester. Arch Gynecol Obstet 2017; 28:4466.
 10. Dimassi K, Douik F, Derbel M, Ben Aissia N, Tiki A, Gara MF. Caesarean scar pregnancy: early diagnosis and conservative management. J Obstet Gynaecol 2015; 35(8):865-7.
 11. Mahapatro AK, Shankar K, Varma T. Caesarean scar ectopic pregnancy: report of two cases. J Clin Diagn Res 2016; 10(5):QD5-6.
 12. Mayer RB, Yaman C, Ebner T, Shebl O, Sommergruber M, Hartl J, et al. Ectopic pregnancies with unusual location and an angular pregnancy: report of eight cases. Wien Klin Wochenschr 2012; 124(5-6):193-7.
 13. Boza AM, Boza BM, Api MM. Cesarean scar pregnancy managed with conservative treatment. Iran J Med Sci 2016; 41(5):450-5.