موضوعات = زنان
مقایسه اثر طول مدت درمان با استرادیول در آماده‌سازی آندومتر در سیکل انتقال جنین فریز بر پیامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مهر 1401

لاله سالمی؛ شمیم پیله ور؛ مهناز یاونگی؛ زهرا چراغی


بررسی دقت یافته های نقص پرشدگی های بدون تشخیص در هیستروسالپنگوگرافی توسط هیستروسکوپی در زنان نابارور مراجعه کننده به بیمارستان علی بن ابی طالب (ع) زاهدان طی سال‌ های 1399-1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1401

مریم رضوی؛ مرضیه قاسمی؛ ابوالفضل پاینده؛ فاطمه شیرخانی


ارتباط شاخص ترکیبی دورکمر - تری گلیسیرید سه ماهه اول بارداری با بروز دیابت بارداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

صدیقه نوح جاه؛ رویا ورزنده؛ لیلا مرادی؛ فردوس زمان؛ زهرا فرهنگیان؛ سید محمود لطیفی


مقایسه عوارض مادری و نوزادی خروج جنین به طریقه سزارین در سه روش سفالیک ، بریچ و شانه قدامی در سر عمیقا گیر کرده در لگن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

فریده اخلاقی؛ معصومه میرتیموری؛ جمشید جمالی