کلیدواژه‌ها = یائسه
تعداد مقالات: 3
1. مقایسه اثر عصاره گیاه پنج‌انگشت و مریم‌گلی در برخی از فاکتورهای استئوژنیک در زنان یائسه یک مطالعه کارآزمایی بالینی سه‌سوکور

دوره 24، شماره 10، آذر 1400، صفحه 48-60

افسانه زیدآبادی؛ دکتر محمد حسین دباغ‌منش؛ دکتر محمدرضا ساسانی؛ دکتر معصومه امام قریشی؛ مرضیه اکبرزاده


2. شیوع پوکی استخوان در زنان یائسه ایرانی: مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دوره 21، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 90-102

فرهاد همتی؛ دیانا ساروخانی؛ کوروش سایه‌میری؛ مرتضی متدین


3. تأثیر برنامه ورزشی هوازی بر کیفیت زندگی زنان پری منوپوز و منوپوز: یک کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل شده

دوره 17، شماره 114، شهریور 1393، صفحه 19-26

مژگان میرغفوروند؛ سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ سحرناز نجات؛ مهرناز اصغری