کلیدواژه‌ها = استرادیول
بررسی مقایسه‌ای اثرات دو دوره زمانی درمانی متفاوت با استرادیول در آماده‌سازی آندومتر بر پیامد بارداری جنین فریز

دوره 26، شماره 3، خرداد 1402، صفحه 25-32

10.22038/ijogi.2023.22600

دکتر شمیم پیله‌وری؛ دکتر مهناز یاونگی؛ دکتر لاله سالمی؛ دکتر زهرا چراغی


بررسی ارتباط بین سطح استرادیول سرم و نمره استرس با عملکرد جنسی زنان مراجعه‌کننده به بیمارستان شهدای یافت‌آباد (همزمان با شیوع ویروس کرونا)

دوره 25، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 69-74

10.22038/ijogi.2022.20426

الهه صادقی صاحب زاد؛ دکتر نجمه تهرانیان؛ دکتر انوشیروان کاظم‌نژاد؛ دکتر محسن شریفی؛ دکتر فراز مجاب


مقایسه اثر ایزوسورباید مونونیترات و استرادیول واژینال در نرم کردن سرویکس در حاملگی‌های ترم: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

دوره 21، شماره 7، مهر 1397، صفحه 1-9

10.22038/ijogi.2018.11791

دکتر گیتی رحیمی؛ دکتر فرهاد پورفرضی؛ دکتر نسرین فولادی؛ دکتر نوشین چم حیدر؛ دکتر سمیرا شهباززادگان