کلیدواژه‌ها = حساسیت
پیشگویی پیشرفت مرحله اول زایمان با تغییرات طول خط بنفش

دوره 24، شماره 13، اسفند 1400، صفحه 51-58

10.22038/ijogi.2022.20043

دکتر مروارید ایرانی؛ معصومه کردی؛ دکتر حبیب‌الله اسماعیلی


بررسی مقایسه ‏ای سطح سرمی و ادراری کورتیزول در دیابت بارداری و زنان باردار سالم

دوره 17، شماره 135، اسفند 1393، صفحه 16-25

10.22038/ijogi.2015.4055

مینا آذرمی؛ علی اکبر ابوالفتحی؛ تورج احمدی جویباری؛ ماری عطایی؛ بهاره لطفی؛ عباس آقائی


ارزش اجزای معیار Amsel در تشخیص واژینوز باکتریال (گزارش مقدماتی)

دوره 12، شماره 3، مهر 1388، صفحه 17-22

10.22038/ijogi.2009.5884

مینو یغمایی؛ فرشید اربابی کلاتی؛ مهدی جهانتیغ؛ مسعود رودباری؛ بهارک سلطانی