کلیدواژه‌ها = تشخیص
بررسی دقت MRI و سونوگرافی در تشخیص پلاسنتا آکرتا در زنان مستعد مراجعه کننده به بیمارستانهای زنان سطح شهر تبریز

دوره 23، شماره 4، تیر 1399، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2020.16282

دکتر فاطمه عباسعلی‌زاده؛ دکتر شمسی عباسعلی‌زاده؛ دکتر لادن کلافی


تظاهر نادر یک بیمار مبتلا به تومور تروفوبلاستیک جایگاه جفت

دوره 19، شماره 33، آذر 1395، صفحه 23-27

10.22038/ijogi.2016.8014

ملیحه حسن‌زاده؛ جلوه جلیلی؛ مرجانه فرازستانیان؛ علی جاویدی


ارتباط مقادیر پروتئین ادرار نمونه های 8 و 16 ساعته با 24 ساعته جهت تشخیص پره اکلامپسی

دوره 16، شماره 49.50، اردیبهشت 1392، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2013.819

فرحناز کشاورزی؛ انیس الدوله نانکلی؛ طراوت فاخری؛ نسرین جلیلیان؛ پریسا پیروزنیا؛ احمد خشای؛ ویدا سپاهی