کلیدواژه‌ها = بهداشت باروری
تأثیر اوریکولوتراپی در طی لیبر و بعد از زایمان بر افسردگی دوران پس از زایمان در زنان نخست‌زا: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

دوره 24، شماره 8، مهر 1400، صفحه 68-74

10.22038/ijogi.2021.19069

مهرنوش قائم‌مقامی؛ دکتر کتایون وکیلیان؛ نرگس شیخ قنبری؛ فاطمه شعبانی؛ معصومه واحدی


تبیین درک و تجربه متخصصین زنان و ماماها از معاینه بکارت و پیامدهای آن: یک مطالعه کیفی

دوره 18، شماره 173، آذر 1394، صفحه 1-22

10.22038/ijogi.2015.6365

معصومه سیمبر؛ فاطمه رحمانیان؛ فهیمه رمضانی تهرانی