کلیدواژه‌ها = مایکوپلاسما هومینیس
بررسی مقایسه روشهای کشت و PCR در تعیین شیوع مایکوپلاسما هومینس نمونههای اندوسرویکس بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ناباروری بیمارستان فاطمیه همدان در سال 1395

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 83-92

10.22038/ijogi.2018.10231

فرزانه مرادی؛ رسول یوسفی مشعوف؛ محمد یوسف علیخانی؛ صغرا ربیعی؛ حمیده پارساپور؛ سامان سعادت؛ جلال قادرخانی


توزیع فراوانی مایکوپلاسماهای تناسلی در عفونتهای واژینال در شهر گرگان

دوره 14، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 20-28

10.22038/ijogi.2011.5775

سپیده بخشنده نصرت؛ کیومرث قاضی‌سعیدی؛ صدیقه لیوانی؛ تینا دادگر؛ مسعود بازوری؛ هانیه باقری؛ ناصر بهنام‌پور؛ عزت‌الله قائمی