کلیدواژه‌ها = علل
میزان و علل مرگ مادر باردار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در استان کرمانشاه (91-1380)

دوره 18، شماره 163، مهر 1394، صفحه 15-21

10.22038/ijogi.2015.5334

مهرانگیز جمشیدپور؛ ندا ایزدی؛ مریم خشیج؛ حبیب اله رحیمی؛ اکرم روستایی شیردل؛ کتایون جلیلی؛ علی خورشیدی


بررسی دلایل استفاده از گیاهان دارویی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی تبریز 1392

دوره 18، شماره 150، خرداد 1394، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2015.4573

سحر آذری؛ سمیه نقی زاده؛ شهلا همت زاده؛ ام البنین عباس نژاد