نویسنده = نوشین باباپور
تعداد مقالات: 3
1. زایمان طبیعی ترم بدون عارضه در خانم باردار مبتلا به اکستروفی مثانه: گزارش یک مورد نادر

دوره 21، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 103-108

ملیحه حسن‌زاده؛ زهرا راستین؛ نوشین باباپور


2. گزارش یک مورد متاستاز سرطان اپی‌تلیال تخمدان به سرویکس

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1397، صفحه 98-102

زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ لیلا موسوی سرشت؛ نوشین باباپور؛ لعیا شیرین‌زاده؛ آزاده شوروی


3. خطای تشخیصی در کوریوکارسینوما بعد از زایمان: گزارش یک مورد

دوره 20، شماره 11، بهمن 1396، صفحه 106-110

لیلا موسوی سرشت؛ زهره یوسفی؛ امیرحسین جعفریان؛ لعیا شیرین‌زاده؛ نوشین باباپور؛ فرشته بزمی