نویسنده = مریم زمانی
بررسی اثر ملاتونین و کورکومین به‌صورت ترکیبی بر کیفیت پارامترهای اسپرم، القاء آپوپتوز و لیپید پراکسیداسیون غشاء در طی فرآیند انجماد اسپرم

دوره 26، شماره 6، شهریور 1402، صفحه 60-71

10.22038/ijogi.2023.23243

مریم زمانی؛ دکتر فریبا ظفری؛ دکتر فرزاد رجایی؛ دکتر امیر فرزام؛ زینب خداکرمی؛ دکتر امیر حسینی


اثرات انجماد شیشه‌ای بر بیان اینتگرین‌های αν و β3 در جنین موش سوری در مرحله لانه‌گزینی

دوره 26، شماره 5، مرداد 1402، صفحه 82-91

10.22038/ijogi.2023.22966

هانا پسندیده؛ دکتر مریم سلیمان‌نژاد؛ دکتر شهرام دارابی؛ مریم زمانی؛ دکتر سید امیر حسینی