نویسنده = فریبا فرهادی‌فر
ارزیابی علل و عوارض مادری و نوزادی حاملگیهای طول کشیده در مقایسه با حاملگیهای ترم در سالهای 93-1392 در بیمارستان بعثت سنندج

دوره 20، شماره 10، دی 1396، صفحه 29-34

10.22038/ijogi.2017.10153

شمسی زارع؛ فرناز زندوکیلی؛ نسرین صوفی‌زاده؛ فریبا فرهادی‌فر؛ امین صدری‌نژاد


بررسی داروهای ضد تشنج در مادر باردار و شیوع عوارض آن در جنین و نوزاد در استان کردستان 1393-1390

دوره 19، شماره 16، تیر 1395، صفحه 1-6

10.22038/ijogi.2016.7411

پیام خماند؛ قباد مرادی؛ فریبا فرهادی‌فر؛ بهروز احسن؛ پریا کرم بیگی