نویسنده = جمشید آیت اللهی
هپاتیت ویروسی در حاملگی

دوره 12، شماره 2، تیر 1388، صفحه 57-62

10.22038/ijogi.2009.5896

جمشید آیت اللهی؛ شکوه تقی پور ظهیر؛ محمد باقر اولیا؛ سید مهدی سجادی


تجویز آنتی بیوتیک در حاملگی و شیردهی

دوره 11، شماره 4، دی 1387، صفحه 49-61

10.22038/ijogi.2008.5911

جمشید آیت اللهی؛ نسرین قاسمی؛ شکوه تقی پور ظهیر؛ اعظم السادات هاشمی؛ مصطفی بهجتی


بررسی ضرورت انجام VDRL جهت بیماریابی سیفلیس قبل از ازدواج

دوره 9، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 15-18

10.22038/ijogi.2006.5985

جمشید آیت اللهی؛ علیرضا زارع