نویسنده = معصومه کاویانی
مقایسه دو روش ماساژ استروکینگ سطحی و ماساژ ویبراسیون بر درد کمر حین زایمان در زنان نخست زا

دوره 14، شماره 5، آذر 1390، صفحه 45-50

10.22038/ijogi.2011.5761

معصومه کاویانی؛ ژاله غلامی؛ سارا عظیما؛ کرامت‌اله عباس نیا؛ عبدالرضا رجایی فرد


بررسی اثر رفلکسولوژی پا بر شدت درد مرحله اول و طول مدت لیبر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 27-32

10.22038/ijogi.2010.5870

فیروزه میرزایی؛ معصومه کاویانی؛ پیمان جعفری