نویسنده = منیره پورجواد
بررسی عوامل مرتبط با رفتارهای مقابله ای با درد زایمان

دوره 15، شماره 24، آبان 1391، صفحه 17-25

10.22038/ijogi.2012.5650

ناهید گلمکانی؛ بی بی مرضیه هاشمی اصل؛ سید علیرضا سجادی؛ منیره پورجواد


بررسی ارتباط پوکی استخوان با از دست دادن دندان در زنان یائسه

دوره 15، شماره 10، تیر 1391، صفحه 1-7

10.22038/ijogi.2012.5702

منیره پورجواد؛ امیر معین تقوی؛ سپیده دادگر؛ محمد تقی شاکری


بررسی حکم سقط جنین از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 55-64

10.22038/ijogi.2012.5754

حسین نمازی فر؛ منیره پورجواد؛ فتح الله قربانی


بررسی ارزش تشخیصی پلویمتری بالینی در شناسایی تنگی لگن زنان نخست زا

دوره 14، شماره 6، دی 1390، صفحه 29-36

10.22038/ijogi.2011.6014

راحله عالی جهان؛ معصومه کردی؛ منیره پورجواد؛ سعید ابراهیم زاده


بررسی تأثیر آرامسازی عضلانی بر میزان فشار خون در بارداری

دوره 14، شماره 6، دی 1390، صفحه 62-68

10.22038/ijogi.2011.6018

فرزانه جعفرنژاد؛ محبوبه اعلمی؛ منیره پورجواد؛ مرتضی مدرس غروی؛ سعید ابراهیم زاده


رتباط بین تغییر وضعیت زن در حال زایمان و میزان احساس درد در فاز فعال زایمانی

دوره 14، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 14-19

10.22038/ijogi.2011.5782

فریده اخلاقی؛ منیره پورجواد؛ سودابه جعفری