نویسنده = شکوفه بنکداران
ارتباط طول مدت خواب و نتایج تست چالش گلوکز در زنان باردار فاقد عوامل خطر دیابت

دوره 16، شماره 60، مرداد 1392، صفحه 9-17

10.22038/ijogi.2013.1547

نفیسه جهان پاک؛ نسترن رزمجو؛ امیر رضایی اردانی؛ سید رضا مظلوم؛ شکوفه بنکداران


مقایسه اثر ویتامینD فعال و متفورمین در عواقب کلینیکی و متابولیک بیماران مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک

دوره 14، شماره 8، اسفند 1390، صفحه 16-24

10.22038/ijogi.2012.5999

شکوفه بنکداران؛ زهرا مظلوم خراسانی؛ بهروز دواچی؛ محمد تقی شاکری