نویسنده = دکتر سولماز قاسمی
مقایسه دو روش درمانی پلکانی و سنتی در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی‌کیستیک با استفاده از داروی کلومیفن ‌سیترات

دوره 25، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 11-17

10.22038/ijogi.2022.20788

دکتر شعله شاه‌غیبی؛ دکتر فرناز زندوکیلی؛ دکتر فریبا سیدالشهدایی؛ دکتر معصومه رضایی؛ دانیال خضری؛ دکتر فریبا فرشباف؛ دکتر خالد رحمانی؛ دکتر سولماز قاسمی


تشکیل آبسه پس از دیاستاز سمفیز پوبیس در بارداری: گزارش موردی

دوره 24، شماره 5، مرداد 1400، صفحه 116-120

10.22038/ijogi.2021.18580

دکتر فریبا فرهادی فر؛ دانیال خضری؛ دکتر سولماز قاسمی