نویسنده = دکتر مژگان جوادنوری
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه اثر اندانسترون و طب فشاری K-K9 با اندانسترون در درمان تهوع و استفراغ بارداری

دوره 24، شماره 9، آبان 1400، صفحه 50-57

شهره خیری غریبوند؛ دکتر مژگان جوادنوری؛ پروانه موسوی؛ محمد حسین حقیقی‌زاده


2. بررسی شیوع و عوامل مرتبط با عوارض شدید مادری (مادران نزدیک به مرگ) در اهواز، سال 1395

دوره 23، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 78-87

سیده نرگس هاشمی؛ دکتر پوراندخت افشاری؛ دکتر مژگان جوادنوری؛ دکتر امل ساکی مالحی